Головна

Рік заснування видання: 1918

Галузь науки: технічні науки

ISSN видання: 1606-3721

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: КВ № 22895-12795Р від 11.08.2017 року

Фахова реєстрація видання: включено до Переліку наукових фахових видань України з технічних наук відповідно до Наказу МОН України від 28.12.2017 № 1714 (додаток 7)

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  Index Copernicus International (Республіка Польща)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник видання: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського