Архів номерів

Том 31 (70). № 6 Частина 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИЛАДИ

Топчій Н.В.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ У ВИПРОБУВАЛЬНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ ОРГАНУ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Клименко К.О., Костенко О.В., Ільченко О.М.
ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕТОДИК ЇХ ВИЯВЛЕННЯ

Михалевський Д.В.
ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛЕЙ РЕГРЕСІЇ В ОЦІНЮВАННІ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРОВІДНИХ КАНАЛІВ СТАНДАРТУ 802.11

Пономаренко С.О., Тачиніна О.М., Лисенко О.І., Кисельов В.Б., Гуйда О.Г.
МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АЕРОКОСМІЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗГОРТАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

Топал О.І., Любарець М.І., Прищепов Є.О.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ: СКЛАДНИКИ, ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Шарапова О.В., Костень Т.Б.
ПІДСИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ АДРЕСНО-АНАЛОГОВОЮ СИГНАЛІЗАЦІЄЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ З БАГАТЬМА ВХОДАМИ І БАГАТЬМА ВИХОДАМИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Бережна О.Б.
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Бунке О.С.
ЕФЕКТИВНІ СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Гайдай А.Ю., Грешнов А.Ю.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Гайдукевич С.В., Семенова Н.П., Леськів Я.А.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ МІКРОКЛІМАТИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРИМІЩЕНЬ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ

Довжик Д.В., Потапова К.Р.
ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ БЛОКІВ БЛОКЧЕЙНУ

Захарченко А.С., Степанець О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЬНО-ПРОГНОЗУЮЧОГО КЕРУВАННЯ В АВТОМАТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ

Киричек Г.Г., Чубіч А.І.
ВИКОРИСТАННЯ KANBAN-МЕТОДУ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кисіль Т.М.
РОЗПІЗНАВАННЯ КІНЦЕВИХ ПРИСТРОЇВ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ПРИНЦИПОМ СВІЙ / ЧУЖИЙ

Красовський М.В., Горошко А.В., Медзатий Д.М., Стецюк В.М.
КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КООПЕРАТИВНОЇ РОБОТОТЕХНІКИ

Кузьма К.Т.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ПОДІБНОСТІ РЯДКІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ N-ГРАМ

Лавданська О.В.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОСУВАННЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ

Левківський В.Л.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ

Маринич І.А., Рубан С.А., Сердюк О.Ю.
СИНТЕЗ СИСТЕМИ УЗГОДЖЕНОГО КЕРУВАННЯ ДОЗУВАННЯ ВСІХ КОМПОНЕНТІВ ШИХТИ З ПАРАЛЕЛЬНИМ З’ЄДНАННЯМ ДОЗАТОРІВ

Медведєв М.Г., Юсипів Т.В.
ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ЛОГНОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СМЕРТНОСТІ ВІД COVID-19

Пількевич Ю.Г., Розорінов Г.М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЕКОСИСТЕМИ ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ

Прокопенко Т.О., Березюк І.А., Зубенко В.О.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИМ РЕЖИМОМ ТЕПЛИЦІ НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Радченко К.О.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ НА ВЕБСЕРВЕР

Самойленко М.Ю.
ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ У СУЧАСНОМУ СВІТІ ТЕХНІКИ

Федь Т.І., Батюк С.Г.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АТК ПРОМИСЛОВОЇ ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SIMIO

Чумаченко С.М., Яковлєв Є.О., Морщ Є.В., Парталян А.С., Гуйда О.Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ШКОДИ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДУ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ

Шевченко С.С.
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИПОТОЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ ПЕРЕВІРКИ НА МОДЕЛІ ДЛЯ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ЛОГІКИ ДІЙ

ЕНЕРГЕТИКА

Панасенко А.В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРОРЕСУРСІВ ТА ПЛАНУВАННЯ ВОДНОЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕЖИМІВ КАСКАДІВ ГЕС ТА ГАЕС З ВРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ