Архів номерів

Том 32 (71). № 2 Частина 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Блезнюк О.В., Дзюба А.І.
ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН У ТВАРИННИЦТВІ

Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В.
МАШИНА ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ІЗ КІНЕМАТИЧНОЮ ПАРОЮ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ – КІНЕТОСТАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Кутковецька Т.О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВИХ ПНЕВМАТИЧНИХ СІВАЛОК ІЗ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РОЗПОДІЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Луцко Л.І.
БАГАТОШАРОВІ ДРУКОВАНІ ПЛАТИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ

Трубачев С.І., Воробйов М.В.
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ МІЦНОСТІ ТРУБОПРОВОДІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ МЕТОДОМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Бойко С.М., Олійник Ю.Л., Журід В.І., Ємець В.В., Москалик В.М., Гусарова О.В.
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНИХ ТРЕНАЖЕРНИХ СИСТЕМАХ «ЕКІПАЖ-ВЕРТОЛІТ-СЕРЕДОВИЩЕ»

Зайцев Є.П.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДВІЧІ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАДАЧІ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОГО ТЕРМОЧУТЛИВОГО ЦИЛІНДРА ПІД ВПЛИВОМ ЗОНАЛЬНОГО ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕПЛООБМІНУ

Колісніченко С.Ф., Рагулін С.В., Шарабайко О.М.
СИНТЕЗ СИСТЕМИ АКТИВНОГО БІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ

Olali N.V., Osaisai E.F., Olali M.O.
SYNTHESIS OF AUTOMATIC SYSTEM OF ANTI-SURGE PROTECTION FOR THE AVIATION GTE

Чумаченко С.М., Мошенський А.О., Гуйда О.Г., Мушка А.О.
РОЗРОБЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ АВІАЦІЙНОГО ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Сидоренко О.І.
СТАБІЛІЗУЮЧИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Бунке О.С., Новіков П.В.
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ЗБОРУ ДАНИХ МЕРЕЖЕВИМИ ВУЗЛАМИ СИСТЕМИ IOT

Бунь В.П., Баган Т.Г.
ВИБІР ВИЗНАЧАЛЬНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАРОПЕРЕГРІВАЧА ПРЯМОТОЧНОГО КОТЛОАГРЕГАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ КАТАСТРОФ

Василенко М.Д., Золотоверх Д.С., Новіков В.П., Рачук В.О.
ТЕХНІКО-КОНФIДЕНЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

Васильєв М.В.
НАЛАШТУВАННЯ НЕЧІТКОГО АДАПТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА КОМПРЕСОРНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗРІДЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Гарист А.В.
АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ WI-FI МЕРЕЖ

Глухова Н.В., Пісоцька Л.А.
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ЯСКРАВОСТІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГАЗОВИХ РОЗРЯДІВ

Гостіщев В.О., Максимов М.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВОДОГРІЙНИМ КОТЛОМ

Дубко В.О.
НЕКЛАСИЧНІ МОДЕЛІ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

Д’яченко Л.І., Ілін А.В., Шумиляк Л.М., Газдюк К.П., Тарновецька О.Ю.
ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ТА МЕТОДОЛОГІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ

Жуковський В.Р.
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

Жученко О.А., Коротинський А.П., Хібеба М.Г.
РОЗРОБКА РОБАСТНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ ВИКЛЮЧЕННЯ

Коротун О.В., Вакалюк Т.А., Кушнірчук О.М., Марцева Л.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНОГО ВЕБСЕРВІСУ КІНОФІЛЬМІВ ІЗ МОЖЛИВІСТЮ ПРОГНОЗУВАННЯ КАСОВОГО УСПІХУ ФІЛЬМУ

Купін А.І., Градовий О.В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАЖНОСТІ ОПЕРАТОРА НА ОСНОВІ ЕНЦЕФАЛОГРАФА

Лiннiк I.C.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ

Левкін Д.А., Бережна Н.Г., Лук’янов І.М., Левкін А.В.
МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ

Максимов М.В., Максимова О.Б., Мінчев Д.С.
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗІ ЗМІННОЮ СТРУКТУРОЮ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Маринич І.А., Сердюк О.Ю.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ КРИСТАЛІЗАЦІЇ МЕТАЛУ НА МАШИНІ БЕЗПЕРЕРВНОГО ЛИТТЯ ЗАГОТОВОК

Мельник О.Г., Мельник Р.П.
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ТА ЗАСОБАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Міщенко І.Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕГУЛЯТОРІВ В АВТОМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ГРУПОЮ ПІДІГРІВАЧІВ

Мошенський А.О., Савченко Ю.Г., Гуйда О.Г.
КОМБІНАТОРНІ ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ

Пелюх П.О.
ФУНКЦІОНАЛЬНА СХЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС ІЗ РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ ПІДТРИМКИ ТИСКУ ПАРИ У ДРУГОМУ КОНТУРІ

Підопригора Ю.А.
БАГАТОДІАПАЗОННІ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Прокоп Ю.В., Трофименко О.Г., Дикий О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Романюк О.Н., Снігур А.В., Куклій Д.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ МАРШРУТІВ НА ОСНОВІ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

Рудьковський О.Р., Киричек Г.Г.
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ІЗ ПІДТРИМКИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕРЕЖЕВИХ ПРИСТРОЇВ ТА ДОДАТКІВ

Тарахтій О.С., Бутенко О.В.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТА КЕРУВАННЯ

Топчій Н.В.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Хіль В.В.
ПОРІВНЯННЯ КЛАСИЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРВИННОГО ПЕРЕГРІВУ ПАРИ З ВВЕДЕННЯМ ПОХІДНОЇ У ДОВІЛЬНІЙ ТОЧЦІ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Чернишов К.А., Майданюк В.П., Арсенюк І.Р.
ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНИХ ВЕНДИНГОВИХ СИСТЕМ

Шілінг А.Ю.
АРХІТЕКТУРА ОНЛАЙН-СИСТЕМИ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ