Архів номерів

Том 32 (71). № 2 Частина 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИЛАДИ

Альховик О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТВЕРДОМІРІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦТЕХНІКИ

Кузьменко Т.М.
ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ЛІНІЙНИХ РОЗМІРІВ ПРИ ВИМІРЮВАННІ ДЕТАЛЕЙ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ У ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Цапенко В.В., Терещенко М.Ф., Іваненко Р.О.
БІОМЕХАНІЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОРТЕЗІВ СТОПИ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Гарист А.В.
АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕРЕЖ СТІЛЬНИКОВИХ ОПЕРАТОРІВ ІЗ ПРОТОКОЛОМ БЕЗПЕКИ SS7

Романюк В.А., Лисенко О.І., Романюк А.В., Новіков В.І., Гуйда О.Г.
МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ З ВУЗЛІВ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АДАПТИВНИХ ЛІТАЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РОБОТІВ

ЕНЕРГЕТИКА

Баранюк О.В., Воробйов М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ І ТЕПЛООБМІНУ В ТРУБАХ ІЗ ТУРБУЛІЗАТОРАМИ У ВИГЛЯДІ СКРУЧЕНИХ СТРІЧОК

Бєляновська О.А., Сухий К.М., Литовченко Р.Д., Суха I.В., Сергієнко Я.О.
ТЕРМІЧНІ МАСИ АДСОРБЦІЙНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ КОМПОЗИТІВ «СИЛІКАГЕЛЬ – НАТРІЙ СУЛЬФАТ» ТА «СИЛІКАГЕЛЬ – НАТРІЙ АЦЕТАТ»

Буданов П.Ф., Бровко К.Ю., Жуков С.Ф., Хом’як Е.А.
РОЗРОБКА МЕТОДУ КОНТРОЛЮ ОБОЛОНКИ ТВЕЛ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Бунько В.Я., Христенко Г.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ГЕЛІОКОЛЕКТОРА

Васюченко П.В., Волков І.І., Крохмаль Д.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ У СЕРЕДОВИЩЕ MATLAB

Кулик М.П.
ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Олійник Ю.С., Лазарчук Л.М., Сук І.В.
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Петльований М.В., Сай К.С.
КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТІЙКІСТЬ МАСИВУ ПРИ ПІДЗЕМНОМУ ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД

Слободянюк В.К., Максимов І.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЦИКЛІЧНО-ПОТОКОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ГЛИБОКИХ КАР'ЄРАХ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Воробйова В.І., Васильєв Г.С., Пилипенко І.В., Скиба М.І.
КОМПОЗИТ НА ОСНОВІ КАОЛІНУ ТА НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА, СИНТЕЗОВАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ

Кричковська Л.В., Лисак П.Ю., Бобро М.А., Дубоносов В.Л.
РОЗРОБКА РІСТСТИМУЛЮЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ БІОТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИРОВИНИ

Майзеліс А.О.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИШАРОВИХ ПОКРИТТІВ [(Cu-Zn)баз/(Cu-Zn)дод]n ДВОІМПУЛЬСНИМ ПОТЕНЦІОСТАТИЧНИМ МЕТОДОМ

Ущаповський Д.Ю., Васильєв Г.С., Воробйова В.І., Лінючев О.Г.
ХІМІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ІМПРЕГНУВАННЯ ШОВНОГО МАТЕРІАЛУ НАНОЧАСТКАМИ СРІБЛА СИНТЕЗОВАНИМИ НА ОСНОВІ РОСЛИННОГО ЕКСТРАКТУ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бажай-Жежерун С.А., Береза-Кіндзерська Л.В., Тогачинська О.В.
ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ХЛІБА ШЛЯХОМ ЗБАГАЧЕННЯ ЙОГО РОСЛИННОЮ БІЛКОВОВМІСНОЮ СИРОВИНОЮ

Геліх А.О., Янь Жуй
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЙОГУРТУ З НАТУРАЛЬНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ

Любич В.В., Желєзна В.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ У ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІКОРМІВ ДЛЯ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Nan Haijuan, Li Bo, Stepanova Т.М.
RELEVANCE OF CULTIVATED MUSHROOMS USAGE IN FOOD AND PERSPECTIVES IN SAUSAGE PROCESSING

ТРАНСПОРТ

Akmaldinova V.Ye., Volkovska G.G.
AIRCRAFT FLEET OPERATION EFFICIENCY: COMPARATIVE ANALYSIS

Valko A.M., Suvorova N.O.
RESEARCH OF THE ROLE OF HANDLING COMPANIES IN PROVIDING SERVICES AT THE AIRPORT

Volkovska G.G., Akmaldinova V.Ye.
METHODICAL PRINCIPLES OF FORECASTING AIR CARGO FLOWS

Дакі О.А., Урум Н.С., Рященко О.І., Бабере О.C.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОСЕРНИСТИХ ПАЛИВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ

Кириченко Г.І., Бердниченко Ю.А., Стрелко О.Г., Белінський Д.І.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Kozminykh M.A., Zadorozhnyi V.A.
FEATURES OF LNG VAPOR TREATMENT ON A GAS CARRIER

Круглий Д.Г., Дружинін О.О.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ МОРСЬКИХ ТА РІЧКОВИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Мединський Д.В., Шевченко Ю.В.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИ ЗАПОБІГАННЯ SARS-COV-2 НА ПРИКЛАДІ АВІАЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З КРАЇНОЮ, ВІЛЬНОЮ ВІД ВИПАДКІВ COVID-19

Підгорний М.В., Лук’янченко О.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК КОМПЛЕКСУ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Прокудін Г.С., Єрко Я.В., Редіч Ю.А.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ ПРО НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Прокудін Г.С., Редіч Ю.А., Єрко Я.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

Савченко В.М., Міненко С.В., Савченко Л.Г.
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ АВТОТРАНСПОРТУ

Суворова Н.О., Валько А.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЗАСТОСУВАННЯ ГІС У ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ

Хаврук В.О.
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПАРАМЕТРИ ЗОНИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ В АТП

БУДІВНИЦТВО

Стріжельчик Г.Г., Бондаренко О.І., Табачніков С.В., Найдьонова В.Є., Кулішов С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ БУДІВНИЦТВА КАНАТНОЇ ДОРОГИ У ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ М. МАРІУПОЛЬ

Чичулін В.П., Чичуліна К.В.
ЙМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК ФЛАНЦЕВОГО З’ЄДНАННЯ

ГЕОДЕЗІЯ

Арсеньєва Н.О., Фоменко Г.Р.
СУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ ПРИЛАДИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТНИХ РОБІТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Винограденко С.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕКІНГ ТА АНАЛІЗ КОНТЕНТУ ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Скляр Ю.Л., Капінос Н.О., Бузіна І.М.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТАЛИХ АГРОЛАНДШАФТІВ

ЕЛЕКТРОНІКА

Луцко Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІКРОСХЕМ У КОРПУСАХ BGA

Озерчук І.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИЛОВОГО БАГАТОФАЗНОГО ІМПУЛЬСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА БАЗІ БПЛА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ