Архів номерів

Том 29 (68). № 1 Частина 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ,ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Бердинських С.О.
БІНОКУЛЯРНІСТЬ ТА АНІМАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОЕКТОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Литвин О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ ДЕТАЛЕЙ ІЗ РІЗНИМИ ДІАМЕТРАМИ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Азаров І.С., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Garbuz S.K., Titov S.D.
THE MECHANISM OF MANAGING THE VALUES OF STAKEHOLDERS IN THE PROJECTS OF THE FORMATION OF A NEW BRANCH SPECIALIZATION

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Терещенко Т.О., Ямненко Ю.С., Кузін Д.В., Клепач Л.Є.
ФОРМУВАННЯ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ БАГАТОРІВНЕВОГО КАСКАДНОГО ІНВЕРТОРА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФУНКЦІЙ У ПОЛЯХ ГАЛУА

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Барановський Д.М., Якубовська С.В., Злепко О.С., Павлов В.С., Чернишова Т.А., Криворучко І.О.
СУЧАСНІ ЗАСОБИ І ПРИСТРОЇ ДЛЯ ТЕЛЕМОНІТОРИНГУ ЖИТТЄВИХ ФУНКЦІЙ ЛЮДИНИ: СТАН ПРОБЛЕМИ

Єфіменко А.А., Карлангач О.П., Сконечний В.В.
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МОДУЛІВ ІЗ ГНУЧКОЮ СТРУКТУРОЮ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ

Михайлова А.В., Чумаченко С.М.
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДНИК БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Сайко В.Г., Наритник Т.М.
РАДІОКАНАЛ ДОСТУПУ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ ДЛЯ БЕЗДРОТОВИХ РАДІОСИСТЕМ П’ЯТОГО ПОКОЛІННЯ

Семенов А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ НА ОСНОВІ БІПОЛЯРНОЇ ТРАНЗИСТОРНОЇ СТРУКТУРИ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ

Цирульник С.М., Ткачук В.М., Роптанов В.І.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗАТОРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Антипчук Б.О.
ЧИ ДОЦІЛЬНО ЗАСТОСОВУВАТИ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МЕТОД У РОБОТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ГЛИБИНИ ЗАЛЯГАННЯ УЩІЛЬНЕНОГО ШАРУ ГРУНТУ?

Бабаков Р.М.
СИНТЕЗ МИКРОПРОГРАММНОГО АВТОМАТА С ОПЕРАЦИОННЫМ АВТОМАТОМ ПЕРЕХОДОВ МЕТОДОМ ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА

Baklan I.V., Vasilenko V.G., Shyrii V.V.
SYSTEM ANALYSIS OF ABSTRACT DATA TYPES IN PROBABILISTIC PROGRAMMING LANGUAGES

Білошицька О.К.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕПІЛЕПТИЧНИХ ЕЕГ-СИГНАЛІВ

Вєчерковська А.С., Поперешняк С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Вітюк А.Є., Корнага Я.І., Барабаш А.О.
ЗАХОПЛЕННЯ НЕВІДОМИХ ОБ’ЄКТІВ МОБІЛЬНИМ РОБОТОМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Воєводін Є.В., Авраменко В.С.
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОПОЛОГІЙ САМООРГАНІЗАЦІЙНИХ КАРТ КОХОНЕНА В СИСТЕМАХ ОРКЕСТРУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРІВ

Войтович О.П., Дудатьєв А.В., Головенько В.О.
МОДЕЛІ та ЗАСІБ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ФЕЙКОВИХ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Гайдукевич С.В., Семенова Н.П.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Гнатовская А.А., Мещеряков Д.В., Черепанова Е.В.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Говорущенко Т.О., Боднар М.А., Стасенко А.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК CODESTYLE НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Грушко С.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ СТРУКТУР СУМІЩЕНИХ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ У БАЗИСІ FPGA

Давидченко Д.В., Беглов К.В., Чмелев Е.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Yevsieiev V.V.
VISUAL COMPONENTS FORMAL DESCRIPTION DEVELOPMENT FOR THE AUTOMATED DESIGN OF SOFTWARE PRODUCTS AND MODULES FOR COMPUTER-INTEGRATED PRODUCTION TECHNOLOGICAL PREPARATION SYSTEMS

Kalinovsky Ya.A., Boiarinova Yu.E.
CONSTRUCTION OF EFFECTIVE ALGORITHMS FOR SOLVING SYSTEMS OF ISOMORPHISM EQUATIONS FOR HYPERCOMPLEX NUMBER SYSTEMS USING EXPONENTIAL REPRESENTATION

Куваева В.И., Болтенков В.А., Позняк А.В.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ АГРЕГИРОВАННОЙ КОНСЕНСУСНОЙ РАНГОВОЙ ОЦЕНКИ

Кузьма К.Т.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДІ В СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ, ПОДАНОЇ В ТЕКСТОВІЙ ФОРМІ

Купин А.И., Музыка И.О., Сенько А.А., Коваленко К.А., Мисько Б.С.
ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РУДОПОДГОТОВКОЙ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Лобов В.Й., Лобова К.В.
ЗАХИСТ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА, ЩО КЕРУЄТЬСЯ ТИРИСТОРНОЮ СТАНЦІЄЮ

Магдич Б.В.
ЗАДАЧА СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ НА ПЛАГІАТ ДЛЯ ЗАДАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

Медушевський С.В.
РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЇ І ПРИНЦИПІВ КОМПЛЕКСНОГО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПАКЕТА ВАЛІДАЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАННОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Мнацаканян В.Г., Мнацаканян М.С.
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Невлюдов І.Ш., Хрустальов К.Л., Функендорф А.О.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ РОБОТІВ ІЗ КОНСТРУКЦІЄЮ МОДУЛЬНОГО ТИПУ

Невлюдов І.Ш., Пономарьова Г.В., Бортнікова В.О.
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ