Архів номерів

Том 29 (68). № 1 Частина 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Алтухова Т.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ОПТИМАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ

Антоненко А.В., Грищенко І.М., Земліна Ю.В., Ліфіренко О.С., Баран Д.А.
ТЕХНОЛОГІЯ І ЯКІСТЬ СТРАВ ІЗ ОВОЧІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ

Бабенко В.І., Бахмач В.О., Поросюк О.В.
ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ МАЙОНЕЗНИХ ЕМУЛЬСІЙ ІЗ ЯЄЧНИМ БІЛКОМ

Бажай-Жежерун С.А., Береза-Кіндзерська Л.В., Тогачинська О.В.
ПЛАСТІВЦІ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ НА ОСНОВІ БІОЛОГІЧНО АКТИВОВАНОГО ЗЕРНА

Божко Н.В., Тищенко В.І., Пасічний В.І., Крижська Т.А.
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЛІПІДІВ ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС ІЗ М’ЯСОМ КАЧКИ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ

Бондарь С.Н., Трубникова А.А., Чабанова О.Б.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗООБМЕНА ПРИ АЭРОБНОЙ ОБРАБОТКЕ НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПАХТЫ

Габ А.І., Калакура М.М., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.
НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Гроховська Ю.Р., Кононцев С.В.
ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ОЧИЩЕННЯ ОБОРОТНОЇ ВОДИ УЗВ ВІД СПОЛУК НІТРОГЕНУ ТА ФОСФОРУ

Кондратюк Н.В.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІВ ХАРЧОВИХ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧИХ НА ОСНОВІ СУМІШІ УРОНАТНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ У ВИРОБНИЦТВІ ОБОЛОНОК ДЛЯ РИБНИХ ЗАКУСОК

Ланженко Л.О., Дец Н.О., Котляр Є.О., Нетудихата К.О.
ПЕРЕРОБКА СИРОВАТКИ В ДЕСЕРТНІ ЖЕЛЕЙНІ ПРОДУКТИ

Луговська О.А.
ВПЛИВ ГІДРОКОЛОЇДІВ НА ЯКІСТЬ ЕМУЛЬСІЙ ДЛЯ НАПОЇВ

Ройко О.М., Арсеньєва Л.Ю., Паламарчук О.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ СПРЯМОВАНОЇ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

Сімахіна Г.О.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПРИДАТНОСТІ ПЛОДІВ ТА ЯГІД ДО ЗАМОРОЖУВАННЯ

Турчин І.М., Войчишин А.В., Гамкало Х.В.
ВИКОРИСТАННЯ КОРЕНЯ СЕЛЕРИ У ТЕХНОЛОГІЇ СИРКОВИХ ПАСТ

Федорова Д.В., Романенко Р.П.
ВПЛИВ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА МІКРОСТРУКТУРУ І СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ РИБО-РОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

ТРАНСПОРТ

Кара І.А.
ВИБІР МАРШРУТІВ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ЗА ОЦІНКОЮ ЇХ ПРИВАБЛИВОСТІ

Ковбасенко С.В., Голик А.В., Петренко В.Г., Соломаха А.С., Устименко Є.В.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ ДИЗЕЛЯ, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА ГАЗОДИЗЕЛЬНИМ ЦИКЛОМ

Колобов К.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМ ТА МЕХАНІЗМІВ ДИЗЕЛЯ НА ЙОГО ЕКОЛОГІЧНІ, ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ТЕМПЕРАТУРУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Лямзін А.О., Ніколаєнко І.В.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВНА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЮ МЕРЕЖУ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА

Помазков М.В.
МНОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ТРУДОЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОТ ОТКАЗОВ В РАБОТЕ СИСТЕМ АВТОСАМОСВАЛОВ БЕЛАЗ-7540

Помазков М.В., Украинская Т.А.
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ АВТОПЕРЕВОЗОК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Помазков М.В., Бондаревская Е.Л.
МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПОСТАВОК НЕФТЕПРОДУКТОВ НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Сенатосенко В.А., Ступак В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ СВІТЛОФОРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ

Славін В.В., Симовинюк В.І.
ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ

Украинский Е.А.
МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Фомін О.В., Горбунов М.І., Бурлуцький О.В., Логвіненко О.А., Фоміна А.М.
МАТЕМАТИЧНЕ ОПИСАННЯ ТЕРМІЧНОЇ ПРАВКИВАГОННИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ

Черкасова В.В., Куркчи К.А., Майорова И.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

БУДІВНИЦТВО

Бараненко В.О., Волчок Д.Л.
НЕТИПОВА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРУЖНІХ БАЛОК В УМОВАХ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Добровольська А.О.
ЗМІНА ДЕФОРМАЦІЙ ТЕХНОГЕНИХ ГРУНТІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАМОЧУВАННЯ

Крот О.П., Вінниченко В.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ УСТАНОВКИ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ФОСФОГІПСУ

Менейлюк А.І., Петровський А.Ф., Борисов О.О., Кирилюк С.В.
ВЛАШТУВАННЯ ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНА ДЛЯ ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ

Постернак А.А., Кравченко С.А.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛЁГКИХ БЕТОНОВ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

Posternak I.M., Posternak S.A.
“CSTCT-PPR”: METAL TILE ROOFS OF HISTORICAL BUILDING OF ODESSA

Трофимова Л.Є.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Чичулін В.П., Чичуліна К.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ РАМ ІЗ ПРОСТОРОВИМИ ПЕРЕРІЗАМИ

ГЕОДЕЗІЯ

Корнієць А.В.
РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ РЕГІОНУ

ЕЛЕКТРОНІКА

Баран В.С., Савченко Ю.Г., Трапезон К.О.
АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ВИОКРЕМЛЕННЯ КОНТУРІВ ЗАДАНОГО ОБ’ЄКТА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ IMAQ VISION

Дяденчук А.Ф., Кідалов В.В.
НАНОТРУБКИ ОКСИДУ ЦИНКУ, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ РАДИКАЛО-ПРОМЕНЕВОЇ ЕПІТАКСІЇ НА ПОРУВАТІЙ ПОВЕРХНІ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ