Архів номерів

Том 29 (68). № 3 Частина 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Степанець О.В., Піргач В.Є.
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ Z-WAVE В ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ OPC UA

Tarakhtii O.S., Nesterovich S.A.
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN SYSTEMS FOR AUTOMATION OF THE MIXING AREA OF THE COMPONENTS OF THE ELCTROPHORAPHORE

Терещенко Т.О., Ямненко Ю.С., Мельниченко О.Л., Панченко М.В.
ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ ВІДЕОКАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Ткаченко В.В., Беглов К.В., Улицкая Е.О.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ ПГВ-1000

Фомін О.О.
МОДЕЛЬНО ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІАГНОСТУВАННЯ НДС В УМОВАХ НЕПОВНОЇ АПРІОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Чернов М.Ю., Харабет А.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ УДАЛЕНИЕМ КИСЛОРОДА В ДЕАЭРАТОРЕ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Шмельов Ю.М., Владов С.І., Хебда А.С., Котляров К.Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ В ЗАДАЧІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117

Юськів А.С., Харабет О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВВЕДЕННЯМ У ЦЕМЕНТНУ ПІЧ ДОДАТКОВОГО ПАЛИВА, ВИРОБЛЕНОГО З ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ЯК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО Й ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАСОБУ ОДНОЧАСНО

Яременко В.С.
ОГЛЯД НАЯВНИХ МУЛЬТИАГЕНТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАДАЧ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

ЕНЕРГЕТИКА

Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В СХОВИЩІ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

Алтухова Т.В., Скрипник С.А.
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВОГО ВОЗДУШНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Васюченко П.В., Кирисов И.Г., Чернюк А.М.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

Канюк Г.И., Мезеря А.Ю., Мельников В.Е.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГИДРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

Крот О.П.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК ЗА РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДИРЕКТИВИ ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Василишин В.Я.
МЕТОД ДЛЯ РОЗРАХУНКУ НОРМАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ ВТОМНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ НАСОСНО-КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ ЗА УМОВИ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ У КРИВОЛІНІЙНИХ ДІЛЯНКАХ СВЕРДЛОВИН

Жуков С.О., Азарян В.А.
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РУДОПОТОКІВ ЗАЛІЗОРУДНИХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

Кобылянский Б.Б., Мнухин А.Г.
АНАЛИЗ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ, ОПАСНЫХ ПО ГАЗУ ИЛИ ПЫЛИ, С УЧЕТОМ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА, СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДЫ

Kosenko A.V.
INCREASE OF EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL PROCESS OF ORE DRAWING AND DELIVERY OF ORE MASS AT DEVELOPMENT OF DEPOSITS OF NATURAL-RICH IRON ORES ON LARGE DEPTHS

Мнухін А.Г., Мнухіна Н.О., Гітуляр А.А.
ПРИСТРІЙ ВПЛИВУ НА ПОРИСТЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ

Слободянюк В.К., Слободянюк Р.В.
АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА СХЕМ КАРЬЕРНЫХ НАКЛОННЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК

МЕТАЛУРГІЯ

Курпе О.Г., Кухар В.В.
РОЗШИРЕННЯ СОРТАМЕНТУ ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО ЗАВОДУ В ІТАЛІЇ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Золотарьова О.В.
ФІЗИКО-ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ФІЛЬТРОВОЇ РІДИНИ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Колосов А.Е.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бендерська О.В., Бессараб О.С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ ТОМАТНОЇ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Гринченко Н.Г., Пивоваров П.П., Ботштейн Б.Б.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКТУ КАПСУЛЬОВАНОГО НА ОСНОВІ СИРОВАТКИ МОЛОЧНОЇ

Сагайдак М.Є., Бліщ Р.О., Прибильський В.Л.
ВИКОРИСТАННЯ СУХИХ ПРЕПАРАТІВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ ДЛЯ ЗБРОДЖУВАННЯ КВАСНОГО СУСЛА

Чаплюн Д.О.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБЛЕННЯ М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ НА ОСНОВІ СУБПРОДУКТІВ 154

ТРАНСПОРТ

Красулин А.С., Линник Г.А.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ГРУЗОВОГО КОМПЛЕКСА ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Малахов А.В., Колегаев М.А., Бражник И.Д.
МЕТОД ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ТРЮМОВ НА ТАНКЕРАХ

БУДІВНИЦТВО

Арсеньєва Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРІВ НА ЗСУВ У ПРОЕКТУВАННІ НЕЖОРСТКИХ ДОРОЖНІХ ОДЯГІВ

Туровська Г.І., Богданенко О.В.
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ТА НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

ЕЛЕКТРОНІКА

Михайленко И.В., Орлов А.Т., Сердега Б.К.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ПОПЕРЕЧНОЙ ТЕНЗОЭДС

Удовиченко Є.Є., Попов А.О., Чайковський І.А.
МЕТОД КЛАСИФІКАЦІЇ КАРТ РОЗПОДІЛУ ГУСТИНИ СТРУМУ В МІОКАРДІ, ЗАСНОВАНИЙ НА КОРЕЛЯЦІЙНОМУ АНАЛІЗІ