Архів номерів

Том 29 (68). № 4 Частина 2, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Тарасенко Я.В.
МОДЕЛЮВАННЯ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР ДЛЯ АТАКИ СЕМАНТИЧНИМ СТИСНЕННЯМ НА ЛІНГВІСТИЧНУ СТЕГОСИСТЕМУ

Ткаченко В.В., Уліцька О.О.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ ПАРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВУЖУЮЧОГО ПРИСТРОЮ ТА РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР ВОДИ ПЕРШОГО КОНТУРУ

Томашевский Р.С.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРОЦЕДУРЫ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ

Топалов А.М., Кондратенко Ю.П., Козлов О.В.
КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДАТЧИКІВ РІВНЯ БАЛАСТНОГО КОМПЛЕКСУ ПЛАВУЧОГО ДОКУ

Яворська Є.Б., Дозорський В.Г., Дедів Л.Є., Дозорська О.Ф.
МЕТОД ОПРАЦЮВАННЯ БІОСИГНАЛІВ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЛЮДИНИ

ЕНЕРГЕТИКА

Бойко С.М., Носач І.В., Кірюхіна М.В., Хебда А.С.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В УМОВАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дурас М.В.
ТИПИ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СПОЖИВАЧІВ

Кириленко М.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПНЕВМОІМПУЛЬСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Комарчук Д.С.
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ ДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

Кулик М.П.
КОМБІНОВАНА ПГТУ ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Кучма В.С., Погосов О.Ю.
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ БОРНОГО ПОГЛИНАЧА НЕЙТРОНІВ У ТЕПЛОНОСІЇ ЯЕУ З ВВЕР-1000

Лавріщев О.О.
ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОВИТРАТ У ТВАРИННИЦТВІ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОГОГО ЕЛЕКТРОФІЛЬТРУ

Щербина В.Ю., Швачко Д.Г.
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБЕРТОВИХ ТЕПЛОВИХ АГРЕГАТІВ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Косенко А.В., Тарасютін В.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИПУСКУ РУДИ НА ОСНОВІ ФІЗИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

МЕТАЛУРГІЯ

Зінченко В.Ю., Іванов В.І., Нестеренко Т.М., Чепрасов О.І., Каюков Ю.М.
ПРО УПРАВЛІННЯ СТАДІЙНИМ СПАЛЮВАННЯМ ПАЛИВА В МЕТОДИЧНИХ ПЕЧАХ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вікуль С.І., Антіпіна О.О.
ГРЕЙПФРУТОВИЙ СІК ЯК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИЙ СКЛАДНИК ФРЕШ-МІКСІВ

Гомеля Н.Д., Иванова В.П., Иваненко Е.И., Галимова В.М.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРОМЕМБРАННЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССАХ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Гомеля М.Д., Петриченко А.І., Шаблій Т.О.
ВИЛУЧЕННЯ ІОНІВ АМОНІЮ З ВОДИ ЕЛЕКТРОЛІЗОМ

Петриченко А.И., Гомеля Н.Д., Радовенчик Я.В.
УДАЛЕНИЕ ФОСФАТОВ ИЗ ВОДЫ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ

Фролова Л.А., Півоваров О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ СИНТЕЗУ СИНЬОГО АЛЮМОКОБАЛЬТОВОГО ПІГМЕНТУ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Дорохович А.М., Горзей О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ДИ- І МОНОСАХАРИДІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ФРУКТОВОЇ НАЧИНКИ ДЛЯ МАФІНІВ

Маринін А.І., Прохоренко Ж.І., Святненко Р.С., Мартиненко Т.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ЕГО НА МІКРОФЛОРУ СОКОСТРУЖКОВОЇ СУМІШІ

Миколенко С.Ю., Козяр Ю.В.
РОЗРОБЛЕННЯ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ПЕЧИВА НА ОСНОВІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ БОРОШНА

Силка І.М., Кирпіченкова О.М., Карпенко В.О.
СТРАВИ УКРАЇНСЬКОЇ КУХНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ХАРЧУВАННЯ

Сімахіна Г.О.
КОМБІНУВАННЯ СКЛАДУ ЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ СУМІШЕЙ ЗА ПРИНЦИПАМИ ХАРЧОВОЇ КОМБІНАТОРИКИ

ТРАНСПОРТ

Прокудін Г.С., Ремех І.О., Майданик К.О., Редіч Ю.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОГО МИТНОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОЕТАПНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ

Санницький Н.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВАТНОЇ ЛОКОМОТИВНОЇ ТЯГИ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

Турпак С.М., Васильєва Л.О., Падченко О.О., Лебідь Г.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВІДВАНТАЖЕННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шелудченко Л.С., Чинчик О.С., Поліщук Д.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОЗНАКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИДОРОЖНЬОЇ ТЕРИТОРІЇ

БУДІВНИЦТВ

Арсеньєва Н.О.
АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРІВ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ЙОГО КОНСТРУКЦІЇ

Менейлюк А.И., Петровский А.Ф., Борисов А.А., Кирилюк С.В.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА СО ШНЕКОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ЕЛЕКТРОНІКА

Кутова О.Ю., Душейко М.Г., Шкель К.О., Тимофєєв В.І.
ШВИДКИЙ АНАЛІЗ СРБ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ІСПТ

Ямненко Ю.С., Онищенко О.М.
БІОТЕЛЕМЕТРИЧНИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ БЕЗДРОТОВОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Яненко М.В.
КЛАСИФІКАЦІЯ РУХІВ ПАЛЬЦЯМИ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ МОЗКОВОЇ АКТИВНОСТІ