Архів номерів

Том 29 (68). № 5 Частина 3, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Болгова Н.В., Байдак М.О., Приходько В.П.
ЗБАГАЧЕННЯ М’ЯКОГО СИРУ ЙОДОМ ЗА РАХУНОК ДОДАВАННЯ ЛАМІНАРІЇ

Болгова Н.В., Байдак М.О.
ЛАМІНАРІЯ У ВИРОБНИЦТВІ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ

Валевська Л.О., Дзюба Н.А., Землякова О.В., Євдокимова Г.Й.
КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ КЕКСУ З ВИКОРИСТАННЯМ БІЛОКВМІСНОЇ СИРОВИНИ

Земліна Ю.В., Антоненко А.В., Грищенко І.М., Криворучко М.Ю., Приходько К.О., Нестеренко І.В.
ТЕХНОЛОГІЯ БУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СОЧЕВИЦІ

Кондратюк Н.В., Степанова Т.М., Толошний Д.В., Поливанов Є.А.
ГЕЛІ ХАРЧОВІ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧІ НА ОСНОВІ УРОНАТНИХ ПОЛІСАХАРИДІВ У ВИРОБНИЦТВІ СУМІШЕЙ ДЛЯ ІН’ЄКТУВАННЯ М’ЯСОПРОДУКТІВ

Кравченко М.Ф., Кублінська І.А.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕМУЛЬСІЙНОГО СОУСУ ГРИБНОГО

Крамаренко Д.П., Гіренко Н.І., Ревякіна О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ НОВОГО КОМБІНОВАНОГО ФАРШУ З М’ЯСОМ ТА РОСЛИННИМИ ГІДРОБІОНТАМИ

Маринін А.І., Прохоренко Ж.І., Мартиненко Т.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ЕГО НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ, СОКОСТРУЖКОВОЇ СУМІШІ

Одарченко А.М., Соколова Є.Б., Василець К.К.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗАМОРОЖЕНОГО НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ СМУЗІ

Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є., Бондар С.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ НИЗЬКОЛАКТОЗНОГО МОРОЗИВА

ТРАНСПОРТ

Павлов Г.О., Кулагін Д.О.
АНАЛІЗ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВІДВАЛЬНОЇ ОРАНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТРАКТОРАМИ РІЗНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Соломаха А.С., Сірий О.А., Петренко В.Г., Голик А.В., Чирка Т.В.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ У ДВИГУНАХ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ

БУДІВНИЦТВО

Арсеньєва Н.О.
АНАЛІЗ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРІВ ПОКРИТТЯ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВАХ

Зуєвська Н.В., Вапнічна В.В., Шайдецька Л.В.
КОНЦЕПЦІЯ ГЕОМОНІТОРИНГУ ТА 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ПІДРОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ В УМОВАХ МЕГАПОЛІСУ

Ковалев В.В., Седин В.Л., Нечепуренко Д.С.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ: СТАНДАРТЫ, ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Кропачев Р.В., Ахтямова Э.Р., Мухаметзянова З.Р., Зиганшин Р.Т., Дибиров А.К.
ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ БЕТОНА ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ

Найдьонова В.Є.
ОГЛЯД МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ДОВАНТАЖУВАЛЬНИХ СИЛ ТЕРТЯ ҐРУНТУ, ЩО ДІЮТЬ ПО БІЧНІЙ ПОВЕРХНІ БУРОВИХ ПАЛЬ

Саркисян Г.С., Ряпухин В.Н.
ВЛИЯНИЕ РОВНОСТИ ПОКРЫТИЙ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД НА ПАРАМЕТРЫ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Сторожук Н.А., Павленко Т.М., Аббасова А.Р.
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛЫ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ

ГЕОДЕЗІЯ

Казаченко Л.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ДЗЗ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ ЗСУВУ ҐРУНТУ

ЕЛЕКТРОНІКА

Крилов А.В., Ямненко Ю.С.
ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ MACHINE LEARNING ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ MICROGRID

Можаровський Д.О., Ямненко Ю.С.
ПЕРВИННА ОБРОБКА ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ БІОТЕЛЕМЕТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ДАТЧИКА ПУЛЬСУ

Семенюк А.О., Скрипник Д.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДАНИМИ В СИСТЕМІ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МЕХАНІЗМУ ХИТАННЯ КРИСТАЛІЗАТОРА

Терещенко Т.О., Хижняк Т.А., Лайкова Л.Г., Овсієнко М.Ю., Заруба Д.С.
ВИЗНАЧЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЕЛЕМЕНТІВ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Удовиченко Є.Є., Попов А.О., Чайковський І.А.
МУЛЬТИКЛАСОВА КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ РОЗПОДІЛУ ГУСТИНИ СТРУМУ У МІОКАРДІ

Яненко М.В., Попов А.О.
ВИЗНАЧЕННЯ РУХУ ПАЛЬЦЯМИ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОКОРТИКОГРАМИ ЗА ДОПОПОМОГОЮ ПАРАМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ