Архів номерів

Том 30 (69). № 1 Частина 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Ковальчук Ю.О., Пушка О.С., Войтік А.В.
АНАЛІЗ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ У РЕЗУЛЬТАТІ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ІЗ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Усенко В.Ю., Мітрахович М.М., Дорошенко К.В.
ВИБІР МОДЕЛІ ТУРБУЛЕНТНОЇ В’ЯЗКОСТІ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ШУМУ ГВИНТОВЕНТИЛЯТОРА

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Кондратьєва Л.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕДУКЦІЙНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ БОРТОВОЇ ХИТАВИЦІ СУДНА ТИПУ СМПВ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Домнич В.И.
ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИАТОРОВ С ГНУТЫМИ ПРИЗМАТИЧЕСКИМИ РЕБРАМИ ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Омецинська Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУМІСНОЇ ПОВЕДІНКИ СПЕКТРАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОМОДОВИХ ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Борисенко В.Д., Устенко І.В., Кузьма К.Т.
УЗГОДЖЕННЯ ОБВОДІВ СПИНКИ Й КОРИТЦЯ ПРОФІЛІВ ЛОПАТОК ОСЬОВИХ КОМПРЕСОРІВ ІЗ ВХІДНИМИ ТА ВИХІДНИМИ КРОМКАМИ

Гіоргізова-Гай В.Ш., Шеренковський А.О.
ШЛЮЗ У СИСТЕМІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Говорущенко Т.О., Павлова О.О., Боднар М.А.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ СПЕЦИФІКАЦІЙ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Киричек Г.Г., Курай В.І.
КЛІЄНТ-СЕРВЕРНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

Кисіль Т.М., Кучерук О.Я.
ВИКОРИСТАННЯ FUZZY LOGIC TOOLBOX ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ

Ковалюк Д.О., Ковалюк О.О., Бородін В.І., Степанюк М.М.
ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

Концур В.О.
РОЗРАХУНОК І ВИБІР РЕГУЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ РІВНЯ ДРЕНАЖУ В ГРУПІ ПІДІГРІВАЧІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЕНЕРГОБЛОКУ 1000 МВТ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Корченко А.О., Іванченко Є.В., Погорелов В.В.
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ВТОРГНЕНЬ НА БАЗІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Ложкін Р.С.
РОЗРОБЛЕННЯ АГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Lomovoy V.I., Pavlenko V.D.
METHODS AND TOOLS FOR IDENTIFICATION OF NONLINEAR DYNAMICAL SYSTEMS BASED ON VOLTERRA MODELS IN FREQUENCY DOMAIN

Ляшенко Е.Н., Кирийчук Д.Л., Прачик В.В.
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ БАЗ ЗНАНИЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОСНОВЕ ЛОГИЧЕСКОГО ФОРМАЛИЗМА ДЕСКРИПЦИОННЫХ ЛОГИК

Оксанич И.Г.
КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Осадчий В.В., Круглик В.С., Осадча К.П., Сердюк І.М., Букреєв Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВСТУПУ АБІТУРІЄНТІВ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пушкар О.І., Андрющенко Т.Ю.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ» ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Терейковська Л.О.
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ГОЛОСОМ

Тільняк Ю.Я.
МОДИФІКАЦІЯ АЛГОРИТМУ MD5 ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ДЛЯ БЛОКЧЕЙН

Тіменко А.В., Шкарупило В.В.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОРКЕСТРУВАННЯ IOT-СЕРВІСІВ

Топалов А.М., Кондратенко Ю.П., Козлов О.В.
СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЛАВУЧОГО ДОКУ ДЛЯ ЗАДАЧ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

Трач О.Р., Вус В.А.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ

Хорошевська І.О.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ ДЛЯ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Чекурін В.Ф., Химко О.М.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ

Чумаченко С.М., Андріюк О.П., Прокопенко В.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СТАНУ ГРУНТОВИХ ВОД У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ»

Чумаченко С.М., Гуйда О.Г., Андріюк О.П., Іващенко В.Г.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАМКНУТИМИ ЕКОСИСТЕМАМИ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА