Архів номерів

Том 30 (69). № 1 Частина 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕНЕРГЕТИКА

Азаров С.І., Евланов В.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСООБМІНУ В СХОВИЩІ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

Бєляєв В.К., Панєнко О.М.
ВИБІР ДІАГНОСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНОГО СТАНУ ОБМОТКИ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

Дурас М.В., Мельничук В.В., Лавріщев О.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Сімейко К.В., Сидоренко М.А.
ТЕПЛОВІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ У ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Инкин А.В.
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРАНИЛИЩ ГАЗА В ВОДОНОСНЫХ СТРУКТУРАХ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Золотарьова О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ВИДІЛЕННЯ АМОНІЙНОГО АЗОТУ ЗІ СТІЧНИХ ВОД ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ МЕТОДОМ ОСАДЖЕННЯ

Іванченко А.В., Судакова Д.О., Гром А.О., Крюковська О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ БІОГАЗУ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Маркіна Л.М., Крива М.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ТЕРМІЧНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ГУМО-ТЕХНІЧНИХ ВІДХОДІВ

Штефан В.В., Єпіфанова А.С., Метеньканич М.М., Пойманов А.Д., Школьнікова Т.В.
МЕХАНІЗМ КАТОДНИХ РЕАКЦІЙ ОСАДЖЕННЯ СПЛАВУ Со-Мо 51

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Valevskaya L.A., Sokolovskaya O.G., Chumachenko Y.D., Ovsyannikova L.K.
CONSUMER PROPERTIES AND QUALITY ASSESSMENT OF QUINOA GRAINS

Лабжинська М.Ю., Володченкова Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ СИРОЇ КЛЕЙКОВИНИ В ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ВІД УМІСТУ САЖКОВИХ ЗЕРЕН

Пилипенко Т.М., Єфімова В.Г., Андрощук С.П., Поліщук М.В., Денисюк І.В.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ

Сімахіна Г.О., Камінська С.В., Науменко Р.Ю.
НОВІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ОЦІНЮВАННЯ ОСНОВНИХ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СВІЖИХ І ЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДІВ І ЯГІД

Тележенко Л.М., Вікуль С.І., Нападовська М.С.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ СИРКОВОГО ДЕСЕРТУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НЕРВОВИХ РОЗЛАДІВ

Челябієва В.Н., Турінова І.В.
ВИКОРИСТАННЯ БОРОШНА СОЧЕВИЦІ У РЕЦЕПТУРІ ПЕЧИВА

Чорна А.І., Калмазан В.Б.
СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЙОГУРТУ З ЯПОНСЬКИМ ЧАЄМ МАТЧА ТА НАСІННЯМ ЧІА

ТРАНСПОРТ

Казарезов А.Я., Галь А.Ф., Гайдай А.Ю., Грешнов А.Ю.
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Павлов Г.О., Кулагін Д.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХОДОВИХ ЧАСТИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ГУСТИНУ ҐРУНТУ

Пушка О.С., Шевчук В.В., Кутковецька Т.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ПІД ЧАС ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ГАЗОДИЗЕЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Тірон-Воробйова Н.Б., Романовська О.Р., Максимов С.Б.
РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

БУДІВНИЦТВО

Стоянов В.В., Жгалли Ш.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК НА ПОКРЫТИЯХ УНИКАЛЬНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Чичулін В.П., Чичуліна К.В.
ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

ГЕОДЕЗІЯ

Коваленко Л.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАКРУГЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Міхно П.Б.
МОДЕЛЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Нестеренко С.Г., Радзінська Ю.Б., Шаульський Д.В.
МЕХАНІЗМИ РАЦІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Рацлав В.В.
МОНІТОРІНГ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ДОНБАСУ

Русіна Н.Г., Люльчик В.О.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ У ЗЕМЛЕУСТРОЇ