Архів номерів

Том 30 (69). № 2 Частина 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Поліщук М.М., Кузнєцов Ю.М.
МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ І ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ МОБІЛЬНИХ РОБОТІВ ДОВІЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Ковальчук Ю.О., Оляднічук Р.В., Ковальчук А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛАЗЕРНОГО ЗМІЦНЕННЯ НА ПОВЕРХНЕВІ ЗАЛИШКОВІ НАПРУЖЕННЯ СТАЛІ

Нечаєв В.П., Рязанцев А.О.
ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОВОГО ЗМІЦНЕННЯ НАВАНТАЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Борак К.В.
ЗМІНА ПОВЕРХНЕВОЇ ТВЕРДОСТІ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДИСКОВИХ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Єнчев С.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ НЕЧІТКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙНИМ И ДВИГУН АМИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Мірчук І.А.
ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО МОДИФІКУВАННЯ ОБОЛОНКИ З БЕЗГАЛОГЕННОЇ КОМПОЗИЦІЇ, ЩО НЕ ПОШИРЮЄ ПОЛУМ’Я НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАБЕЛІВ

Скрипченко О.В.
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРА

Терещенко Т.О., Федін І.С., Овсієнко М.Ю., Лайкова Л.Г.
АВТОНОМНІ ІНВЕРТОРИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ВІДНОВЛЮВАНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ

Шмельов Ю.М., Чорна В.О., Мельник О.Є., Харитонов О.С., Ляхова О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ РОБОТИ НА РЕСУРС ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ДВИГУНА

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Інь Ченлян, Лазебний В.С.
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 НА ПІДҐРУНТІ КОНЦЕПЦІЇ ВІРТУАЛЬНОГО КОНКУРЕНТНОГО ВІКНА

Семенов А.О., Політанський Р.Л., Гончарук А.В., Дурицький О.М., Чорний В.В.
АНАЛІЗ АВТОКОЛИВНИХ СИСТЕМ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ХАОСУ НА ОСНОВІ БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР

Тищенко О.С., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Бабаков Р.М.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНТЕЗА МИКРОПРОГРАММНЫХ АВТОМАТОВ С ОПЕРАЦИОННЫМ АВТОМАТОМ ПЕРЕХОДОВ

Батурін О.І., Лифар В.О., Іванов В.Г., Лифар О.К.
СТРУКТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Вяткин С.И., Романюк А.Н., Романюк О.В., Лысенко Е.С.
ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД СВОБОДНЫМИ ФОРМАМИ

Злепко С.М., Прудиус П.Г., Барановський Д.М., Паламарчук М.І.
АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ ГЛІКЕМІЧНИМ ПРОФІЛЕМ ХВОРОГО НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Коваль Л.Г., Злепко С.М., Новіцький Г.М., Крекотень Є.Г.
МЕТОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Козоровська К.А., Газгірєєв Р.А., Беглов К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АСР КОНЦЕНТРАЦІЇ БОРНОЇ КИСЛОТИ (БК) У ПЕРШОМУ КОНТУРІ АЕС ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ САМОНАЛАГОДЖУВАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА

Коломоєць Г.П., Кісельов Є.М., Таранець А.В.
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ З УРАХУВАННЯМ МАЛОЧИСЕЛЬНИХ ГРУП

Коцун В.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯ СВІТЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЕРТИКАЛЬНОГО КУТА РОЗХОДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА У ПЛАНАРНІЙ СТРУКТУРІ

Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С., Ізонін І.В.
КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПІДПРИЄМСТВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

Лобачев М.В., Мещеряков Д.В.
НЕЧЕТКИЙ КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Митрофанов О.В.
АВТОМАТИЗОВАНЕ КЕРУВАННЯ ГАЗОТЕПЛОНОСІЙНИМИ ПОТОКАМИ НА КОНВЕЄРНІЙ ВИПАЛЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ

Недашківський Є.А.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ РЯДІВ З ФРАКТАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА ОСНОВІ ЛІНГВІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Осадчий В.В., Осадча К.П., Конюхов С.Л., Сердюк І.М., Муждабаєв А.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ

Павлов В.Г.
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ ДІНАМІЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПОТОЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ

Повхан І.Ф.
ПОНЯТТЯ ФУНКЦІЇ ТА АЛГЕБРАЇЧНОЇ СХЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ В ЗАДАЧАХ КЛАСИФІКАЦІЇ ДИСКРЕТНИХ ОБ’ЄКТІВ

Погромська Г.С.
ЗАСТОСУВАННЯ ВАЛІДАТОРІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ SQL-ІН’ЄКЦІЙ ДО БАЗ ДАНИХ

Савенко О.С.
ВИЯВЛЕННЯ БОТ-МЕРЕЖ РОЗПОДІЛЕНИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Савчук Т.О., Паламарчук В.Л.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБФУСКАЦІЇ ПРОГРАМНОГО КОДУ НА ВИЯВЛЕННЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Слободяник А.Д., Коваль Л.Г., Гомолінський В.О., Криворучко І.О., Клапоущак А.Ю.
ОСНОВИ ІНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ АПРОКСИМАЦІЇ ДАНИХ В ОПТОЕЛЕКТРОНІЦІ

Тарасенко Я.В., Карапетян А.Р., Сіпко О.М.
СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТІВ У ПРОЕКТУВАННІ ЕРГОДИЗАЙНУ САЙТУ

Терейковська Л.О., Терейковський О.І.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ ПО ЗОБРАЖЕННЮ ОБЛИЧЧЯ

Тимофєєва А.Є., Кудін О.В., Кривохата А.Г., Лісняк А.О.
АВТОМАТИЧНЕ АНОТУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Трифонова А.І., Доценко Н.В.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Тытюк П.В., Шевченко И.В.
МОДЕЛИ КЛАССИФИКАЦИИ СИТУАЦИЙ И ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН НА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗКАХ

Чекурін В.Ф, Пономарьов Ю.В., Химко О.М.
МЕТОД КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ ЛІНІЙНОЇ ЧАСТИНИ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ ЗА ДАНИМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ