Архів номерів

Том 30 (69). № 2 Частина 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИЛАДИ

Богдан Г.А., Филиппова М.В.
ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН

Черепанська І.Ю., Безвесільна О.М., Сазонов А.Ю.
АЛГОРИТМІЧНА КОРЕКЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ПРИЛАДОВОЇ ГОНІОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ

ЕНЕРГЕТИКА

Беднарська І.С., Риндюк Д.В.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ТЕПЛОВОГО ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРОПРОВОДІВ АЕС

Зайков В.П., Мещеряков В.И., Журавлев Ю.И.
ДИНАМИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОДНОКАСКАДНОГО ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

Михайленко О.Ю., Карабут Н.О., Щокін В.П., Мельник О.Є., Кузьменко А.С.
СТРУКТУРНА ТА ПАРАМЕТРИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАТИСТИЧНОЇ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТІ ВІТРУ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Руденко Д.В., Васюченко П.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОБОТИ СОНЯЧНИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ

Шелешей Т.В.
РОЗРОБКА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ СТОСОВНО ПОНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДИМОВИХ ГАЗІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВПЛИВУ НА НИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ І РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Слободянюк В.К.
АНАЛІЗ І ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПУНКТІВ АВТОМОБІЛЬНО-ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Тверда О.Я., Репін М.В., Ткачук К.К., Радецька О.Й.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗАРЯДУ ДЛЯ ВИБУХОВОГО РУЙНУВАННЯ СКЕЛЬНИХ ПОРІД

МЕТАЛУРГІЯ

Тарасов В.К., Румянцев В.Р., Мосейко Ю.В., Панова В.О., Макушина Т.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗНИЖЕННЯ ПОЛОМОК ГРАФІТОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧЕЙ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Авіна С.І., Гринь Г.І., Дейнека Д.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ ГАЗОВОЇ СУМІШІ НА СИНТЕЗ ЦІАНІСТОГО ВОДНЮ

Гамада В.Р., Колб Ю.І., Конечна Р.Т., Паращин Ж.Д., Новіков В.П.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ IN SILICO У ДОСЛІДЖЕННЯХ ADONIS VERNALIS

Гомеля М.Д., Радовенчик Я.В., Побережний М.В.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВИПАРЮВАННЯ РІДИН

Гомеля М.Д., Трус І.М., Глушко О.В.
ОЧИСТКА ВОДИ ВІД ІОНІВ МІДІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ МАГНЕТИТУ

Іванченко А.В., Пасс О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКОВОГО ЕЖЕКТОРА В СИСТЕМІ ВАКУУМНОЇ КОНДЕНСАЦІЇ КОМПРЕСОРА СИНТЕЗ-ГАЗУ НА АГРЕГАТІ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ

Ларичева Л.П., Черненко Я.М., Зима Ю.С.
ПЕРЕРОБКА НИЗЬКОЯКІСНИХ ФОСФОРИТІВ У ЗАЛІЗОАМОНІЙФОСФАТНЕ ДОБРИВО

Михайлова Є.О., Мороз М.О., Маркова Н.Б., Багрова І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНО ОСАДЖЕНОГО КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ

Николаева В.Г., Пушкарев Ю.Н.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ И ЖИРОВ

Похмурська А.В., Гриценко О.М., Баран Н.М., Волошкевич П.П.
ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ ТА СТРУКТУРА Ag(0)/пГЕМА-пр-ПВП НАНОКОМПОЗИТІВ, ОДЕРЖАНИХ ПОЛІМЕРИЗАЦІЄЮ З ОСАДЖЕННЯМ МЕТАЛУ

Соболєв В.О.
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА І БЕЗПЕЧНА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЗАДЛЯ ЗАХИСТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Штефан В.В., Єпіфанова А.С., Метеньканич М.М., Школьнікова Т.В.
СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ СКЛАД КОМПОЗИЦІЙНОГО СПЛАВУ Со–Мо–ТіО2

Shtefan V.V., Kanunnikova N.A., Leshchenko S.A., Balamut N.S.
ANODIC DISSOLUTION OF STAINLESS STEEL IN ACID SOLUTIONS

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Антоненко А.В., Земліна Ю.В., Грищенко І.М., Приходько К.О., Гусаченко Я.С., Мандригель О.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖЕНИХ ДЕСЕРТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Гончаров Д.С., Ткаченко Н.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОСТЕРОЛІВ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Коndratjuk N.V., Pyvovarov Ye.P., Stepanova Т.М., Chernushenko О.О.
THEORETICAL REASONING OF THE HYDROGELS DEVELOPMENT BASED ON URONATE POLYSACHARIDES

Луговська О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ГІДРОЛІЗУ ІНУЛІНУ ТА ОЛІГОФРУКТОЗИ В НАПОЯХ

Петраченко Д.О., Коропченко С.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЛЯ ОБРУШУВАННЯ НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ

Семешко О.Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ АКТИВНИХ БАРВНИКІВ НА СВІТЛОСТІЙКІСТЬ ЗАБАРВЛЕНЬ БАВОВНЯНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

Скрипніченко Д.М., Котляр Є.О., Галкіна Д.В., Панфілов М.О., Куделько С.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ОТРИМАННЯ ТА СУШІННЯ ХАРЧОВОГО КАЗЕЇНУ

ТРАНСПОРТ

Завальнюк І.П., Нестеренко В.Б., Завальнюк О.П.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТОВУВАНИХ МЕТОДІВ НАБЛИЖЕНИХ РОЗРАХУНКІВ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СФЕРИ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДНОВОДІЯ

Тирон-Воробьёва Н.Б., Романовская О.Р., Данилян А.Г.
БАЛЛАСТНЫЕ ВОДЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ УГРОЗА МОРСКИХ СУДОВ

БУДІВНИЦТВО

Азізов Т.Н., Миза О.С., Орлова О.М., Нагайчук О.В.
ГРАНИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК НЕЛІНІЙНОГО РОЗРАХУНКУ КОМБІНОВАНИХ БАЛОК І ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ БАЛОК У БУДІВНИЦТВІ

ГЕОДЕЗІЯ

Міхно П.Б.
АПРІОРНЕ РАНЖУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Поморцева О.Є.
ТРИВИМІРНИЙ КАДАСТР НЕРУХОМОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Ряпухін В.М., Фоменко Г.Р., Арсеньєва Н.О., Синовець О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПАСПОРТИЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Фоменко Г.Р., Арсеньєва Н.О., Саркісян Г.С., Ємець В.А.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ СТАЖУВАННЯ З ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ МАГІСТРІВ

ЕЛЕКТРОНІКА

Копитько Ю.С.
ОГЛЯД МОЖЛИВИХ ЗАСТОСУВАНЬ АКУСТИЧНИХ МЕТАМАТЕРІАЛІВ