Архів номерів

Том 30 (69). № 3 Частина 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕНЕРГЕТИКА

Komarchuk D.S.
CALCULATION OF PHYSICAL PARAMETERS OF HEATING SURFACE FOR THERMAL PROCESSING OF DISPERSIVE NON-MAGNETIC MATERIALS WHEN USING INDUCTION HEATER

Петік Т.В., Лисюк Г.П.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ПАРОГЕНЕРАТОРІ ЕНЕРГОБЛОКУ 1000МВТ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Прилуцький Є.В.
АНАЛІЗ РЕЖИМІВ РОБОТИ МІКРОГІДРОЕЛЕКТРОСТАЦІЙПІД ЧАС ПАРАЛЕЛЬНОЇ РОБОТИ НА АВТОНОМНІ МЕРЕЖІ

Савченко Н.П., Трет’як А.В.
СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З ГІБРИДНИМИ НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ МАЛОПОТУЖНИХ СПОЖИВАЧІВ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Денисюк І.І., Лемешко В.А., Поляковська Т.С.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ ФЛЮЇДУ В ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЛАСТА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ХВИЛЬОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ

Кусень О.Б., Назимко В.В.
НАТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ КУТІВ СКРУЧУВАННЯ УЗДОВЖ ПЕРИМЕТРУ РАМНОГО КРІПЛЕННЯ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Луценко Л.С., Радзієвська І.Г., Бабенко В.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ КОСМЕТИЧНИХ ЕМУЛЬСІЙІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОФІЛЬНОГО ЕМУЛЬГАТОРА

Твердохліб М.М., Гомеля М.Д.
СОРБЦІЙНО-КАТАЛІТИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД СПОЛУК МАРГАНЦЮ

Фролова Л.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ ФЕРИТУ КУПРУМУ ПЛАЗМОВИМ МЕТОДОМ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бажай-Жежерун С.А., Береза-Кіндзерська Л.В., Солодко Л.М., Тогачинська О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ФІТОЕКСТРАКТІВДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ЗЕРНА

Болгова Н.В., Губа С.О., Казанцев Ю.В., Єресь І.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯВИРОБІВ ІЗ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО ЗНЕЖИРЕНОГО

Гапонцева О.В., Селютіна Г.А., Черевична Н.І., Хацкевич Ю.М., Віннікова В.О.
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ КВАШЕНОЇ РЕДЬКИ

Гейнак О.І., Кирпіченкова О.М., Сильчук Т.А., Дочинець І.В.
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ СТРАВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Дзюба Н.А., Землякова О.В.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ ГІДРОЛІЗАТУ КОЛАГЕНУ З ГІДРОБІОНТІВ

Кузнецова І.О., Крусір Г.В., Гаркович О.Л., Коваленко І.В.
ВАЖКІ МЕТАЛИ У ДИТЯЧОМУ ХАРЧУВАННІ

Маkаrynska А.V., Тurpurova Т.M.
EFFICIENCY OF THE USE OF VEGETABLE PEA CONCENTRATEIN MIXED FODDER’S OF YOUNG PIGS

Писарев М.Г., Левківська Т.М., Бандуренко Г.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СОРТІВ КАРТОПЛІУ ВИРОБНИЦТВІ СУШЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Самілик М.М., Расамакіна Ю.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БУРЯКОВИХ ЦУКАТІВУ ВИРОБНИЦТВІ ЙОГУРТІВ

Страшинський І.М., Пасічний В.М., Гречко В.В.
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СТУПЕНЯ ПОДРІБНЕННЯНАСІННЯ ЧІА НА ЗДАТНІСТЬ ДО ГЕЛЕУТВОРЕННЯ

Токар А.Ю., Гайдай І.В., Матенчук Л.Ю., Харченко З.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БРОДІННЯ СУСЕЛ З ЯБЛУК СОРТУ АЙДАРЕД У ВИГОТОВЛЕННІ НЕКРІПЛЕНИХСОЛОДКИХ ВИН

Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Шарахматова Т.Є., Бондар С.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ ЗБЕРІГАННЯ СУХОГО БЕЗЛАКТОЗНОГО БІЛКОВО-ЛІПІДНОГО КОНЦЕНТРАТУ МАСЛЯНКИ

Федорова Д.В.
ОВОЧЕВО-ЗЕРНОВІ ФЛАКСИ ІЗ СУХИМ РИБОРОСЛИННИМ НАПІВФАБРИКАТОМ

Худенко Н.П., Трубнікова А.А., Чабанова О.Б., Бондар С.М., Шарахматова Т.Є.
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ РЕЦЕПТУРНИХ СКЛАДНИКІВ НИЗЬКОЛАКТОЗНОГО МОРОЗИВА

ТРАНСПОРТ

Богом’я В.І., Дакі О.А., Тимощук О.М.
АНАЛІЗ ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Данилян А.Г., Тирон-Воробьёва Н.Б., Романовская О.Р., Маслов И.З.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ОЧИСТКИ БАЛЛАСТНЫХ ВОД

Кириченко Г.І., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А., Петриковець О.В., Павлюк Є.І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

Кожушко А.П.
ЕНЕРГЕТИЧНІСТЬ СИСТЕМИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ З ПЕРЕМІННОЮ МАСОЮ ЗА СТАЛОГО РУХУ

Лисенко О.І., Тачиніна О.М., Кисельов В.Б., Гуйда О.Г.
АЛГОРИТМ КВАЗІІНВАРІАНТНОГО УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В РЕЖИМІ СЕРЕДНЬОШВИДКІСНОГО ПІДЙОМУ

Редчиц В.В., Головина Е.В., Редчиц С.В.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ АВТОКОЛЕБАНИЙ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ

Сторож Я.Б., Чумакова Н.В.
ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ МЕТРОПОЛІТЕНІВ

Фомін О.В., Прокопенко П.М., Бурлуцький О.В., Фоміна А.М.
КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА З МЕТОЮ ОЦІНКИ АЛИШКОВОГО РЕСУРСУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

Харченко В.Ф., Козлова О.С.
ДО ПИТАННЯ РЕАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ

БУДІВНИЦТВО

Білик С.І., Юрченко В.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ВІДГИНІВ, ЩО ПІДКРІПЛЮЮТЬ ПОЛИЦІ, ДЛЯ СТЕРЖНЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ХОЛОДНОГНУТИХ ПРОФІЛІВ

Блащук Н.В., Маєвська І.В., Тихолаз О.О.
ВПЛИВ ГЛИБИНИ ПІДВАЛУ НА КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ СТРІЧКОВОГО ФУНДАМЕНТУ ПІД ЗОВНІШНІ СТІНИ

Степаненко Н.А., Агафонова И.П., Дмитриева Н.В.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АРМИРОВАНИЯ СКЛОНОВ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ НА ИХ ПРОЧНОСТЬ

ГЕОДЕЗІЯ

Поморцева О.Є.
ТРИВИМІРНИЙ КАДАСТР НЕРУХОМОСТІ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ

ЕЛЕКТРОНІКА

Королевич Л.Н., Борисов А.В.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЛОСКИХ ЗОНПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ВОЛЬТ-ФАРАДНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ МДП-СТРУКТУР

Осадчук О.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.О.
ВПЛИВ ГАЗОРЕАКТИВНОГО ЕФЕКТУПЕРВИННИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СЕНСОРІВ ГАЗУНА ВИХІДНУ ЧАСТОТУ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ