Архів номерів

Том 30 (69). № 4 Частина 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Поліщук М.М.
МОБІЛЬНИЙ РОБОТ ІЗ ПНЕВМАТИЧНИМ АКУМУЛЯТОРОМ ЕНЕРГІЇ

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Рудик А.В., Пасов Г.В.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ЗРІЗІВ ВІД РЕЖИМІВ ПРИ ЗУСТРІЧНОМУ ТА ПОПУТНОМУ ШЛІФУВАННІ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Rahulin S.V., Syroizhka I.O.
NEW APPROACHES OF FACTORS CLASSIFICATION WHICH AFFECT THE RELIABILITY OF AIRCRAFT

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Артеменко М.Ю., Каплун В.В., Бобровник В.М.
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ПОВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТРИФАЗНОЇ ЧОТИРИПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ЗА ВІДОМИМИ АКТИВНИМИ ТА РЕАКТИВНИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ ОКРЕМИХ ФАЗ

Гончаров Є.В.
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНДУКЦІЙНОГО ОБМЕЖУВАЧА СТРУМУ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

ПРИЛАДИ

Дегтярук В.І., Будник М.М., Ходаковський М.І., Будник В.М., Риженко Т.М., Мудренко М.І., Чайковський І.А.
РОЗРОБКА ЕКГ-ФОТОМЕТРИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ НА МЕДИЧНІ ВИРОБИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІ

Борейко М.Г., Будник М.М.
УДОСКОНАЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ФІБРИЛЯЦІЇ ШЛУНОЧКІВ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІЛЬБЕРТА

Гончар С.Ф.
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Дубко В.А.
О ПОСТРОЕНИИ МНОЖЕСТВА ИНВАРИАНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Дудикевич В.Б., Хома В.В., Чекурін В.Ф., Хома Ю.В., Сабодашко Д.В.
НОРМАЛІЗАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕКГ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Жученко А.І., Ситніков О.В.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЮ СКЛОВАРНОЮ ПІЧЧЮ

Киричек Г.Г., Іванов М.А.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗБОРУ ТА ВИВЕДЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ

Ковальчук А.М., Марчук Г.В., Марчук Д.К.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РУКОПИСНИХ СИМВОЛІВ

Kozlenko O.V.
INFORMATION SECURITY ONTOLOGY WITH LEAKS SCENARIOS AND INFORMATION SECURITY CULTURE

Конох І.С., Богдан В.О., Істоміна Н.М.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВАЛІДНОСТІ ДИСКРЕТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ІЗ ВЛАСТИВІСТЮ САМОНАВЧАННЯ

Круглик В.С., Наумук О.В., Прокоф’єв Є.Г., Сіциліцин Ю.О., Коровін О.С.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗРАХУНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Купін А.І., Сенько А.О., Мисько Б.С.
ОПТИМІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ГЕНЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЗБАГАЧЕННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

Повхан І.Ф., Лавер В.О.
АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Приходько Н.В., Кудін О.О.
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СУДЕН НА ОСНОВІ ДВОВИМІРНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЖОНСОНА

Путренко В.В., Пашинська Н.М.
РЕГІОНАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ РОСЛИННОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Романюков М.Г.
ОРДИНАРНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ОПЕРАЦІЇ ВПЛИВУ НА МАТРИЦІ ЦІННОСТІ СУБ’ЄКТА В СИСТЕМІ КІБЕРБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Слонов М.Ю.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ: НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Терейковська Л.О.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА КЛАВІАТУРНИМ ПОЧЕРКОМ

ГЕОДЕЗІЯ

Бурак К.О., Лиско Б.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНИХ КООРДИНАТ ВЕКТОРА З ДОПОМОГОЮ RTN РІШЕНЬ

Нестеренко С.Г., Радзінська Ю.Б., Афанасьєв О.В., Фролов В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНІВ МІСЦЕВОСТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ