Архів номерів

Том 30 (69). № 4 Частина 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ЕНЕРГЕТИКА

Аракелян В.П.
ОЦЕНКА ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ Z-МАТРИЦЫ НОВОГО ТИПА

Бошкова И.Л., Волгушева Н.В., Колесниченко Н.А., Бошков Л.З., Паскаль А.А.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В МИКРОВОЛНОВОМ ПОЛЕ

Кобзар С.Г., Коваленко Г.В.
ЗАВИХРЕННЯ ВТОРИННОГО ПОВІТРЯ В ПАЛЬНИКАХ КОТЛА ЯК СПОСІБ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ ОКСИДІВ АЗОТУ

Михайленко О.Ю., Карабут Н.О., Мельник О.Є., Кузьменко А.С., Коломіц Г.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НИЗЬКОЇ ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ МІСТ

Халатов А.А., Коваленко Г.В., Мулярчук М.A., Степанюк О.Ю.
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ОБТІКАННЯ ПОВІТРЯМ ЦИЛІНДРА ЗІ СПІРАЛЬНОЮ КАНАВКОЮ

Чернюк А.М., Кирисов І.Г., Сук І.В., Карлова О.М., Білоус І.О.
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГІЇ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Садовенко І.О., Інкін О.В., Деревягіна Н.І., Хрипливець Ю.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОГІДРОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СХОВИЩ ГАЗУ У ВОДОНОСНИХ ШАРУВАТИХ ПЛАСТАХ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Іванченко А.В., Чорнобривець Д.О., Дем’янченко О.Є., Медвецький В.В., Караван Н.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАДІЙ СОРБЦІЇ ТА ЕКСТРАКЦІЇ В ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ЗАКИСУ-ОКИСУ УРАНУ

Іванченко А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОДЕРЖАННЯ КАЛЬЦИНОВАНОЇ СОДИ З ВІДХОДІВ

Майзеліс А.О.
ВПЛИВ УМОВ ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИШАРОВИХ ПОКРИТТІВ (Zn-Ni)1/(Zn-Ni)2 НА ЇХ МЕХАНІЧНУ ТА КОРОЗІЙНУ СТІЙКІСТЬ

Пилипенко Т.М., Єфімова В.Г., Денисюк І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСМЕТИЧНИХ РІДИН ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Товажнянський Л.Л., Лобойко В.О., Кобзєв О.В., Сінческул О.Л.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ СО2 НА РІВНОВАГУ РЕАКЦІЇ ДВОСТУПЕНЕВОЇ КОНВЕРСІЇ СО З ВОДЯНОЮ ПАРОЮ І КІНЦЕВИЙ ВМІСТ СО В КОНВЕРТОВАНОМУ ГАЗІ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Антоненко А.В., Земліна Ю.В., Грищенко І.М., Приходько К.О., Супрун Б.М., Порохня Ю.В.
ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ СТРАВ НА ОСНОВІ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ

Білей-Рубан Н.В., Полуда С.Н.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ОДЯГУ НА ОСНОВІ ЕРГОНОМІЧНОЇ РЕОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Грушковська А.О., Даниленко С.Г., Крижська Т.А., Хоньків М.О.
ВПЛИВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ НА ПОКАЗНИКИ ЖИТНЬОЇ ЗАКВАСКИ

Лісніченко О.О., Соколова Є.Б., Карпенко З.П.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ ЗА РАХУНОК ВВЕДЕННЯ КОНЦЕНТРАТУ СИРОВАТКОВОГО БІЛКА

Медвідь І.М., Шидловська О.Б., Доценко В.Ф.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІДРОКОЛОЇДІВ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІСТА І ЯКІСТЬ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛІБА

Ройко О.М., Арсеньєва Л.Ю., Ройко О. Ю., Паламарчук О.П.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСТРАКТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ «АНТИСТРЕС» АДАПТОГЕННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Сімахіна Г.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМОРОЖУВАННЯ ЯГІД ПОЄДНАННЯМ ШТУЧНОГО ХОЛОДУ І КРІОПРОТЕКЦІЇ

Скрипніченко Д.М., Казюк В.О., Безземельний О.М.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СИРОВАТКОВИХ НАПОЇВ СПОРТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ТРАНСПОРТ

Коскіна Ю.О.
ДЕКОМПОЗИЦІЯ ПРОЦЕСУ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ ЗА УЧАСТІ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З ПОЗИЦІЙ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Lapkina I.O., Malaksiano M.O., Glavatskykh V.I.
TO THE ISSUE OF THE POSSIBILITY OF OPERATING VESSELS AT SLOW SPEEDS

Стрелко О.Г., Кириченко Г.І., Бердниченко Ю.А., Лиман А.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ДОСВІД ІНШИХ ДЕРЖАВ

Шевчук В.В., Кутковецька Т.О.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ДОВГОВІЧНОСТІ ГІДРОСИСТЕМ МОБІЛЬНИХ МАШИН

ЕЛЕКТРОНІКА

Очеретько О.Я., Розорінов Г.М.
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ КІНОФІЛЬМІВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ