Архів номерів

Том 30 (69). № 6 Частина 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Мигаль Г.В., Протасенко О.Ф.
ІНЖЕНЕРІЯ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Рагулин С.В., Шарабайко А.Н., Сыроижка И.О.
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Кирик В.В.
НЕЛІНІЙНІ ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГИ В РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ НАПРУГОЮ 10 КВ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Борисов Г.О., Трапезон О.Г., Трапезон К.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБЛЕННЯ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ IOS

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Andriushchenko T.U.
APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF RELATIONSHIPS OF PUBLISHING-POLYGRAPHIC ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF SUPPORTING DECISION MAKING

Бунке О.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ INTERNET OF THINGS НА ОСНОВІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Говоровський С.В., Базалій М.Ю.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРНИХ ПОЗИЦІЙ НА СКЛАДІ

Голіков Н.А., Корнага Я.І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ВИДІВ ГРИБІВ

Головацький І.В., Корнага Я.І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Dychka І.А., Yerastova V.V., Oleshchenko L.M., Yurchyshyn V.Yа.
SOFTWARE METHOD OF SCIENTISTS CLUSTERING BASED ON AUTHORS ASSOCIATION WITH PUBLICATIONS KEYWORDS

Кирийчук Д.Л.
ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИХ МЕТОДІВ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ РІЧТРАКІВ

Кисіль В.В., Драч І.В., Кисіль Т.М.
МОДЕЛЬ ЗАДАЧІ СКЛАДАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ ЗА УМОВИ ЗАДОВОЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ВИМОГ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Козел В.М.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННІ ВИЩІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Комлева Н.О., Зіноватна С.Л., Марулін С.Ю., Оніщенко Т.В.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ АТРИБУТІВ ЯКОСТІ ФОРМАЛЬНИХ ГРАМАТИК ТА МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

Кострикіна Д.А.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РІВНЯ ДОСТУПНОСТІ ВЕБ-ДОДАТКІВ

Коцун В.І.
ВЕБ-СЕРВІС ПОШУКУ ЗНАЙДЕНИХ ТА ЗАГУБЛЕНИХ РЕЧЕЙ «БЮРО ЗНАХІДОК»

Круглик В.С., Осадча К.П., Прокоф’єв Є.Г., Ліхачев Д.С., Прядко А.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ “HORECA”

Лаптєв О.А., Чумаченко С.М., Половінкін І.М., Гуйда О.Г.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПАДКОВИХ СИГНАЛІВ МОДЕЛІ ПОШУКУ ЗАСОБІВ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Лошак К.Р., Беглов К.В.
НАЛАШТУВАННЯ НЕЧІТКОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ У ЗМІШУВАЛЬНОМУ БАКУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Мазур Д.С., Тіменко А.В., Шкарупило В.В., Кудерметов Р.К.
ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ OPENFLOW-СУМІСНИХ КОМУТАТОРІВ НА ОСНОВІ RASPBERRY PI

Озерова Д.С., Уліцька О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ В ГРУПІ ПІДІГРІВАЧІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Олексій А.В., Корнага Я.І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ КЛЮЧІВ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Осадчий В.В., Круглик В.С., Єремєєв В.С., Ліхачов К.С., Іванов О.А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ФУРНІТУРИ З МОЖЛИВІСТЮ КЕРУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ

Паламарчук І.О., Базака Ю.А.
СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН ДЛЯ РОЗУМНОГО ДОМУ

Пелюх П.О.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКА АЕС З РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ ПІДТРИМКИ ТИСКУ ПАРИ У ДРУГОМУ КОНТУРІ

Петренко Ф.В., Дьяков С.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ОБРАХУНКІВ ТА ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ КЛІМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Плохотнюк М.А., Уліцька О.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНДЕНСАТУ В ГРУПІ ПІДІГРІВАЧІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ АЕС

Повхан І.Ф.
ПИТАННЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Роспопа П.П.
СИСТЕМА РОЗУМНОГО МІСТА НА БАЗІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Терейковська Л.О.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВИДУ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ КЛАВІАТУРНОГО ПОЧЕРКУ

Циба Т.Є., Шевченко В.В.
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ В АВТОМАТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Шайдурова К.А.
ГАРАНТОВАНИЙ ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ПОВІДОМЛЕНЬ У ХМАРНИХ СИСТЕМАХ

Шаповалова М.І., Водка О.О.
КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ПАРАМЕТРИЧНИХ СТАТИСТИЧНО ЕКВІВАЛЕНТНИХ МОДЕЛЕЙ МІКРОСТРУКТУРИ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЙОГО ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Шкарупило В.В., Євдокимов В.Ф., Душеба В.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ СИСТЕМ КРИТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЕНЕРГЕТИКА

Бойко С.М.
МОДИФІКОВАНИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ УМОВ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мартинюк Є.А., Беглов К.В.
МОДЕЛЮВАННЯ АСР ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКА АЕС З ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ «К»

Павлов Г.О., Кулагін Д.О.
ОЦІНКА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНИ ТА СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

Сівакова О.М., Федів Є.І.
СИЛОВІ ВИПРЯМЛЯЧІ СТРУМУ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Сінчук О.М., Бойко С.М., Некрасов А.В., Ножнова М.О., Онищенко А.О.
МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шелешей Т.В.
ЗВ’ЯЗОК ТЕМПЕРАТУРИ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ І ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ ПІД ЧАС СПАЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛИВА