Архів номерів

Том 30 (69). № 6 Частина 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Шелягін В.Д., Сидорець В.М., Сіора О.В., Шуба І.В., Курило В.А., Сучек О.М.
СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ В РІЗНИХ ПРОСТОРОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Булавка С.С.
ЗАСТОСУВАННЯ ДИФУЗОРА ПОВІТРЯ ДЛЯ ТЕРМОСТАТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ РАКЕТИ-НОСІЯ

ПРИЛАДИ

Петрик В.Ф., Протасов А.Г., Сєрий К.М., Повшенко О.А.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРІЙНИХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ПОРТАТИВНИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Соцков В.О., Загриценко А.М., Деревягіна Н.І.
ОБГРУНТУВАННЯ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СЕЛЕКТИВНОЇ ВІДРОБКИ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ ДЛЯ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

МЕТАЛУРГІЯ

Гришин О.М., Надточій А.А.
ВПЛИВ ДОБАВОК ЗАЛІЗА НА КІНЕТИКУ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДУ ХРОМУ ВУГЛЕЦЕМ І КАРБІДАМИ

Єфімова В.Г., Пилипенко Т.М.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ ВИДАЛЕННЯ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ ІЗ РОЗПЛАВУ СТАЛІ ПРИ ЇЇ БЕЗПЕРЕРВНОМУ РОЗЛИВАННІ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Бухіник О.О., Пилипенко О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗОЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКСИДНИХ ПЛІВОК, ОДЕРЖАНИХ НА СПЛАВІ Ti6Al4V У ЦИТРАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ, МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ МІДІ

Гомеля М.Д., Крисенко Т.В., Степова О.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНГІБІТОРІВ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ У ВОДОНАФТОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Іванченко А.В., Пасс О.В.
ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРА ОБЕРТІВ ТУРБІНИ НАСОСА ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ НА АГРЕГАТІ СИНТЕЗУ АМОНІАКУ

Ларичева Л.П., Черненко Я.М., Ільченко С.А., Бабенко А.В.
ПЕРЕРОБКА ЗАЛІЗОВМІСТНИХ ФОСФОРИТІВ ЗА НІТРАТНОСУЛЬФАТНОКИСЛОТНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

Лобойко В.О., Товажнянський Л.Л., Кобзєв О.В., Сінческул О.Л.
ВПЛИВ ПРОМОТОРІВ ЛУЖНОГО ХАРАКТЕРУ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КАТАЛІЗАТОРА КОНВЕРСІЇ КАРБОН (II) ОКСИДУ ВОДЯНОЮ ПАРОЮ

Малышев В.В., Залюбовский М.Г., Габ А.И., Шахнин Д.Б., Косенко В.А.
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА И ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ НА ЕГО ОСНОВЕ (ЧАСТЬ 1: ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГАЗАМИ И ПЕРЕРАБОТКА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ)

Юрченко С.О., Бабенко В.І., Бахмач В.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОКУ ЖУРАВЛИНИ ЯК КОНСЕРВАНТА В РЕЦЕПТУРАХ МАЙОНЕЗІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Азарова Н.Г., Шлапак Г.В., Гарбажій К.С.
НЕТРАДИЦІЙНІ ІНГРЕДІЄНТИ В М’ЯСНИХ ПРОДУКТАХ ГЕРОДІЄТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Антоненко А.В., Земліна Ю.В., Грищенко І.М., Приходько К.О., Потапенко О.О., Зволинська В.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ЯЄЧНО-МАСЛЯНОГО СОУСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ОЛІЇ З ПЛОДІВ АВОКАДО

Войтик П.М., Мазурок Д.М., Турчин І.М.
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГАРБУЗОВОГО МОРОЗИВА

Ditrikh I.V., Niemirich O.V., Havrysh A.V., Ustymenko I.M., Gumeniuk A.А.
PYRAMIDS AND PLATES OF NUTRITION

Дубініна А.А., Летута Т.М., Новікова В.В.
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДІВ ЧЕРЕШНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІКАРСЬКО-РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ

Любич В.В., Новіков В.В., Лещенко І.А.
ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ЛУЩЕННЯ ТА ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ЗЕРНА НА ВИХІД І КУЛІНАРНУ ОЦІНКУ ПЛЮЩЕНОЇ КРУПИ ІЗ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ

Мазурок Д.М., Войтик П.М., Турчин І.М.
ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ ДОЗИ ТА УМОВ ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТУ Β-ГАЛАКТОЗИДАЗИ В КОРОВ’ЯЧЕ МОЛОКО ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА БЕЗЛАКТОЗНОГО ЙОГУРТУ

Maletskyi M.V., Nalyvaiko A.V., Kondratjuk N.V., Suprunenko К.Ye., Melnikov K.O.
DEVELOPMENT OF RECIPE FOR LOW-CALOR ICE CREAM

Мельник О.В., Худік Л.М.
ДЕГУСТАЦІЙНА ОЦІНКА ЯБЛУК З ОБРОБКОЮ 1-МЕТИЛЦИКЛОПРОПЕНОМ

Польовик В.В., Корецька І.Л., Березова Г.О., Кравчук Н.М.
ВИКОРИСТАННЯ СОЛОДКИХ СТРУКТУРОУТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕСЕРТУ

Радько І.С., Арпуль О.В., Кобець О.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ САМБУКІВ ЗНИЖЕНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ

Сімахіна Г.О., Науменко Н.В
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Скульська І.В., Цісарик О.Й.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БРИНЗИ

Таланюк В.В., Шадрін А.О., Юрженко М.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ БІОПОЛІМЕРУ ПГБ

Янчева М.О., Дроменко О.Б., Большакова В.А., Інжиянц А.Т.
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СОЛИЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ТЕХНОЛОГІЯХ КОПЧЕНОСТЕЙ

ТРАНСПОРТ

Жук М.М., Півторак Г.В.
ОЦІНКА ПРИТЯГУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ВУЗЛІВ ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ ЛЬВОВА

Сілевич В.Ю.
АНАЛІЗ СТАНУ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА ТА ЙОГО АГРЕГАТІВ ЗА АКУСТИЧНИМ СИГНАЛОМ ЇХНЬОЇ РОБОТИ

Тирон-Воробьёва Н.Б., Данилян А.Г., Романовская О.Р.
СОВРЕМЕННАЯ «КОНЦЕПЦИЯ-ИССДЕДОВАНИЕ» ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ БАЛЛАСТОМ В ЧЕРНОМОРСКИХ ПОРТАХ

Хаврук В.О.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ТА НОМЕНКЛАТУРИ АВТОМОБІЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

БУДІВНИЦТВО

Левківська Л.В., Горбунович І.В., Елаллак Д.М.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА УТВОРЕННЯ ТРІЩИН В АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТЯХ

Предун К.М., Франчук Ю.Й., Ободянська О.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ МЕТОДОМ ПАРНИХ ПОРІВНЯНЬ

Черепащук Л.А., Олійник Н.В.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКА ТРУДОМІСТКОСТІ БУДІВНИЦТВА МАЛОПОВЕРХОВИХ БУДІВЕЛЬ ПІД ДІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

ГЕОДЕЗІЯ

Домашенко Г.Т., Міхно П.Б., Артамонов В.В., Рудоман Ю.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Люльчик В.О., Русіна Н.Г., Петрова О.М.
ЛІДАРИ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Олеськів Р.Є., Гера О.В.
СУЧАСНІ ГЕОДЕЗИЧНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕЛЕКТРОНІКА

Шапарець М.С., Трапезон О.Г., Трапезон К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОЇ ПЛАТФОРМИ ARDUINO

Yanenko M.V., Karpluk Yе.S
NOVEL APPROACH OF MODULAR EIT ARCHITECTURE BASED ON BALANCED CONTROLLED CURRENT SOURCE ARRAY