Архів номерів

Том 31 (70). № 1 Частина 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Пилипенко Т.Н., Краснопир Н.Н., Ефимова В.Г., Качоровская О.П.
ЗАЩИТНЫЕ И БИОЦИДНЫЕ СВОЙСТВА СОЛЕЙ ПИРИДИНИЯ C ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Березанський В.Г.
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЦІЛЬНИХ ПОПРАВОК СТРІЛЬБИ З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ МАСИ АВІАЦІЙНИХ АРТИЛЕРІЙСЬКИХ ПАТРОНІВ ПІД ЧАС ЇХНЬОГО ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ В УМОВАХ АВІАЦІЙНИХ БРИГАД

Владов С.І., Шмельов Ю.М., Пилипенко Л.М., Подгорних Н.В., Назаренко Н.П., Тутова Н.В., Дєрябіна І.О.
КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МОДЕРНІЗОВАНИХ МЕТОДІВ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ Й ЗРІВНЮВАННЯ

Колесниченко С.Ф., Рагулин С.В.
ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРОВКИ НА СТАТИЧЕСКУЮ И ДИНАМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ

ПРИЛАДИ

Цокота М.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ВПЛИВІ НА БІОЛОГІЧНІ ТКАНИНИ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Борисов Г.О., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБ’ЄДНАННЯ ANDROID THINGS НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Переверзєв О.А., Гумен Т.Ф., Трапезон К.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ БУДИНКУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Рябенький В.М., Ихсанов Ш.М., Дьяконов А.С., Стужук И.И.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ МОРСКИХ СУДОВ В ТЕХНОЛОГИИ AIS В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОГО ПОТОКА СООБЩЕНИЙ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Білоус А.Я., Репін М.В.
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Войтко В.В., Бевз С.В., Бурбело С.М., Ставицький П.В.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ СТВОРЕННЯ ТА ОБРОБКИ АУДІОКОНТЕНТУ

Галь А.Ф., Гайдай Г.Ю., Грєшнов А.Ю.
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ДАНИХ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Грабар О.І., Остроухов М.С., Постова С.А.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ

Жученко О.А.
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ВУГЛЕГРАФІТОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ

Круглик В.С., Єремєєв В.С., Прокоф’єв Є.Г., Сердюк І.М., Тригуб І.Є.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ CRM-СИСТЕМИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА

Кузьма К.Т., Мельник О.В.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДЕЙ У СИСТЕМАХ ТЕСТУВАННЯ

Кукунін С.В.
ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ ПРИ ПОБУДОВІ СИСТЕМИ ДОМАШНЬОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Ліннік І.C.
НАЛАШТУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ ТА ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ НАЛАДКИ

Левкін Д.А.
ПРИКЛАДНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ

Міщенко І.Л.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДЖИВЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ

Орлов О.І.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ РІВНЯ ВОДИ В ГІДРАВЛІЧНІЙ ЄМНОСТІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РІВНЯ ВОДИ З РОЗРОБЛЕННЯМ НАУКОВОГО СТЕНДУ Й АПАРАТНИХ ПРИСТРОЇВ

Paulin О.M., Komleva N.O., Sinegub M.I., Sarafaniuk D.E.
ABOUT MODIFICATION THE COVERAGE ALGORITHM USING THE “MINIMUM COLUMN – MAXIMUM ROW” METHOD

Повхан І.Ф.
ПИТАННЯ ОДНОЗНАЧНОГО ПОКРИТТЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПРЯМОКУТНИКАМИ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Приходько С.Б., Приходько Н.В., Фаріонова Т.А., Ворона М.В.
ТРЬОХФАКТОРНА НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ PHP-ЗАСТОСУНКІВ ІЗ ВІДКРИТИМ КОДОМ

Sulema Ye.S., Peschanskii V.Yu.
TIMEWISE DATA PROCESSING WITH PROGRAMMING LANGUAGE ASAMPL

Улицкая Е.О., Костюкова О.Н.
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ ВОДЫ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО СТЕНДА

Улицкая Е.О., Широкова А.Н.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КОМПЕНСАТОРЕ ДАВЛЕНИЯ АЭС

Хіль В.В.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРВИННОГО ПЕРЕГРІВУ ПАРИ