Архів номерів

Том 31 (70). № 1 Частина 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Polishchuk M.М.
OPTIMIZATION OF MOBILE ROBOT PARAMETERS FOR SURFACES OF ARBITRARY ORIENTATION

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Шелягін В.Д., Сидорець В.М., Сіора О.В., Набок Т.М., Курило В.А., Сучек О.М.
СТВОРЕННЯ УНІФІКОВАНОГО ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ СТАНДАРТИЗОВАНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Нагнибеда Н.Н., Кухарь В.В., Ткачев Р.О., Радушев О.О.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ГНУТЫХ И ГНУТО-СВАРНЫХ АРМИРУЮЩИХ ПРОФИЛЕЙ ОДНОГО ТИПОРАЗМЕРА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ

ЕНЕРГЕТИКА

Биковець Н.П.
ДОДАТКОВИЙ ШЛЯХ ДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНА

Бойко С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Дорошенко Я.В.
CFD-ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗВАРНИХ ТРІЙНИКАХ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ

Пантєлєєва І.В.
ПРОБЛЕМА КООРДИНАЦІЇ РІВНІВ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ

Петік Т.В., Давидов В.О.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗМІНИ РІВНЯ ВОДИ В ПАРОГЕНЕРАТОРІ ЕНЕРГОБЛОКУ 1000 МВ ТАТОМНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ

Сірий О.А., Баранюк О.В., Кобилянська О.О.
CFD МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ ТА ГІДРОДИНАМІКИ В СТРУМІНЕВО-НІШЕВІЙ СИСТЕМІ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА

Халатов А.А., Доник Т.В., Ступак О.С.
АНАЛІЗ ТЕРМОДИНАМИЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЦИКЛУ БРАЙТОНА З УТИЛІЗАЦІЄЮ ВИКИДНОЇ ТЕПЛОТИ ПО М-ЦИКЛУ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Азарян В.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРИТЕРІЮ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РУДОПОТОКІВ В УМОВАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

Василишин В.Я., Василишин Я.В., Чорна Ю.В.
УДОСКОНАЛЕНЕ МУФТОВЕ З’ЄДНАННЯ ОБСАДНИХ І НАСОСНО-КОМПРЕСОРНИХ ТРУБ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Крисенко Т.В., Радовенчик Я.В., Глушко О.В., Сіренко Л.В.
ЯКІСНІ РЕАКЦІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАСИЧЕННЯ ІОНІТІВ ПІД ЧАС ІОНООБМІННОГО ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ

Малышев В.В., Залюбовский М.Г., Габ А.И., Шахнин Д.Б., Косенко В.А.
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ВОЛЬФРАМА И ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ НА ЕГО ОСНОВЕ (ЧАСТЬ IІ: ПЕРЕРАБОТКА В РАСПЛАВАХ И АНОДНОЕ РАСТВОРЕНИЕ В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ)

Сімурова Н.В., Попова І.В., Майборода О.І., Кармашов О.О.
ЗРУЧНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ 2-АРИЛ(ГЕТЕРИЛ)-5-ХЛОРМЕТИЛ-1,3,4-ОКСАДІАЗОЛІВ

Сьомкіна О.В., Токайчук Т.М., Пилипенко О.І.
АНОДНІ ПРОЦЕСИ НА СПЛАВІ Ti6Al4V В СИСТЕМІ «(CH2)2(OH)2-H2O-NH4F»

Штефан В.В., Булгакова А.С., Пойманов А.Д., Лещенко С.А.
ПЕРСПЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Bakhmach V.О., Vovkodav O.V., Vovkodav N.І.
RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WATER SOLUTIONS OF GUAR GUM

Геліх А.О., Применко В.Г., Василенко О.О., Геращенко М., Савісько О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЙОГУРТІВ ІЗ ДОДАВАННЯМ НАПОВНЮВАЧІВ

Головко М.П., Головко Т.М., Применко В.Г., Геліх А.О.
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ГІРЧИЦІ, ЗБАГАЧЕНОЇ СЕЛЕНОМ

Соколовська О.Г., Валевська Л.О., Шулянська А.О.
БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ ЗЕРНОВИХ СУПЕРФУДІВ

Стріха Л.О., Сморочинський О.М., Частоколяний Б.О.
АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ І РИЗИКІВ ДЛЯ СИРОВИНИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ НАТУРАЛЬНИХ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ

ТРАНСПОРТ

Кiрсанова В.В.
СПОСОБИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ДІОКСИДУ КАРБОНУ

Козьміних М.А., Ольшамовський В.С.
УДОСКОНАЛЕННЯ СУДНОВИХ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОМФОРТНОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

Malaksiano M.О., Melnyk O.М.
VESSEL SELECTION PROSPECTS AND SUITABILITY ASSESSMENT FOR OVERSIZED CARGO TRANSPORTATION

БУДІВНИЦТВО

Чубарова Д.С.
ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ПАРКІНГІВ

ГЕОДЕЗІЯ

Анопрієнко Т.В., Пілічева М.О., Маслій Л.О., Куліш Ю.Р.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Качановський О.І.
МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИХ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ LANDSAT