Архів номерів

Том 31 (70). № 2 Частина 1, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

МАШИНОЗНАВСТВО

Гупало Ю.Ю.
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Ковальчук Ю.О., Пушка О.С., Войтік А.В., Ковальчук А.О., Садовий К.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНО-ПЛАЗМОВОГО МЕТОДУ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ІЗ ЧАВУНУ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Водяницький Г.П., Мамчур В.А., Слюсаренко І.П., Тимків В.В.
ДО МЕТОДИКИ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ КОРМОРОЗДАВАЧА ЗМІШУВАЧА-ПОДРІБНЮВАЧА

Voitik A.V., Kravchenko V.V., Kutkovetska T.O., Pushka O.S.
ANALYSIS OF STRIP CULTIVATORS FOR TILLAGE ON THE TECHNOLOGY OF STRIP-TILL

Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В.
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ТА ЗМІШУВАННЯ СИПКИХ РЕЧОВИН У РУХОМИХ РОБОЧИХ МІСТКОСТЯХ (ЧАСТИНА 1: СПОСОБИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ)

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Владов С.І., Шмельов Ю.М., Пилипенко Л.М., Назаренко Н.П., Тутова Н.В., Дерев’янко І.Г., Пономаренко А.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПОНЕНТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ТВ3-117 НА ОСНОВІ СЕМАНТИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Морозов А.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПРУЖНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОСПРЯМОВАНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Сотніченко Ю.О.
МЕТОД ДИНАМІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОПТИЧНИХ ЛІНІЙНИХ СПОРУДАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Гайтан О.М.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ГЕНЕРАЦІЇ РОЗКЛАДУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ

Говорущенко Т.О., Чубатий М.А., Шуригін А.С.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ WEB-СИСТЕМИ БОТАНІЧНОГО САДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Голуб Т.В., Зеленьова І.Я., Грушко С.С., Павлішин М.А.
ПІДСИСТЕМА АПАРАТНОГО ПРИСКОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТЕКСТІВ У БАЗИСІ FPGA

Грабар О.І., Лисогор Ю.І., Скачков В.О.
АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ВІЗУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ СОРТІВ РОСЛИН ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЕБСЕРВІСУ

Доля К., Доля О.Є.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Єрмакова Д.Г., Лисюк Г.П.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА В ТОПЦІ ПАРОВОГО КОТЛА

Іванчук О.В., Завгородній В.В., Козел В.М., Дроздова Є.А.
АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ ОБМІНУ ДАНИМИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Киричек Г.Г., Тимошенко В.С.
СИСТЕМА АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

Лабжинський В.А.
НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Лобачев М.В., Мещеряков Д.В.
ВЛИЯНИЕ ЗАПАЗДЫВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Марчук Г.В., Лисогор Ю.І., Мисливий М.В.
РОЗПІЗНАВАННЯ РОЗМІННИХ МОНЕТ УКРАЇНИ РІЗНОГО НОМІНАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ

Нікулін Д.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ ЖИВЛЕННЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС З РЕАКТОРОМ ВВЕР-1000

Новіков П.В., Бунке О.С.
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПРЯМОТОЧНОГО КОТЛОАГРЕГАТУ НА БАЗІ ДВОКАНАЛЬНОГО НЕЧІТКОГО КОНТРОЛЕРА

Павлов В.Г.
ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГРАМ ҐАНТА ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЇ ПРОЦЕСУ ДІНАМІЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Політанський Р.Л.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДИЧНОСТІ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ МЕТОДОМ БУЛЕВОГО ГІПЕРКУБУ

Портянко Т.М., Кучеренко В.С.
РОЛЬ ПЛАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Приходько С.Б., Приходько Н.В., Смикодуб Т.Г.
ЧОТИРЬОХФАКТОРНА НЕЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗМІРУ JAVA-ЗАСТОСУНКІВ З ВІДКРИТИМ КОДОМ

Романюк А.Н., Вяткин С.И., Войтко В.В., Романюк О.В.
РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРЕХМЕРНЫХ СЦЕН НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Сабодашко Д.В., Хома Ю.В., Хома В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСОВОЇ СТІЙКОСТІ СИГНАЛУ ЕКГ ЯК БІОМЕТРИЧНОГО МАРКЕРА В СИСТЕМІ АВТЕНТИФІКАЦІЇ

Сичило А.А., Беглов К.В., Лисюк Г.П.
РОЗРОБКА АСР ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКУ АЕСЗ ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ «Т» (ЧАСТИНА 2)

Снитюк В.Є., Сорока П.М., Ткаченко О.В.
ПРОБЛЕМА РОЗБИТТЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА КЛАСТЕРИ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Струзік В.А., Грибков С.В., Чобану В.В.
СПЕЦИФІКАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ВЕРСІОНУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ

Терещенко Д.О., Пелих С.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА РЕАКТОРА ВВЕР-1000 ПРОТЯГОМ КАМПАНІЇ І КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

Тіменко А.В., Шкарупило В.В., Скрупський С.Ю., Смолій В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДСИСТЕМИ ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Токайчук Т.М., Сьомкіна О.В., Смирнова О.Л., Панчева Г.М., Пилипенко О.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ ОКСИДНИХ ПЛІВОК НА СПЛАВІ TI6AL4V У ЕЛЕКТРОЛІТАХ НА ОСНОВІ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

Чорнофостова К.В., Беглов К.В.
МОДЕЛЮВАНЯ ЗМІНИ КОНЦЕНТРАЦІЇ БОРНОЇ КИСЛОТИ В ТЕПЛОНОСІЇ ПЕРШОГО КОНТУРУ ЕНЕРГОБЛОКУ АЕС З ВВЕР-1000

Ячменьов Я.О., Левківський В.Л., Кравченко С.М., Гришкун Є.О.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ MAGENTO 2 У WORDPRESS ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАГІНУ

ЕНЕРГЕТИКА

Беднарська І.С., Шелешей Т.В., Риндюк Д.В., Беднарська Я.С.
ОЦІНКА ВПЛИВУ МАРКИ МАЗУТУ НА ВИКИДИ СІРЧИСТОГО АНГІДРИДУ НА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

Денисюк С.П., Рибій М.В.
ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР В СИСТЕМАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З ГНУЧКОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ ТА АКТИВНИМИ СПОЖИВАЧАМИ ЕНЕРГІЇ

Калінчик В.П., Буравльова М.Т., Калінчик В.В., Скосирев В.Г.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ГЕНЕРАЦІЇ І ВАРТОСТІ ОТРИМАНОЇ ЕНЕРГІЇ

Кулик М.П.
ЗАХИСТ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ СПАЛЮВАННІ ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ

Сінчук О.М., Бойко С.М., Некрасов А.В., Ножнова М.О., Онищенко А.О.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОСНОВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНЦІЙ, ЩО ЕКСПЛУАТУЮТЬСЯ В УМОВАХ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ