Архів номерів

Том 31 (70). № 2 Частина 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Вапнічна В.В., Виноградова О.П.
РОЗШИРЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СИРОВИНИ ЩЕБЕНЕВОГО КАР’ЄРУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОБЛИЦЮВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

МЕТАЛУРГІЯ

Нежурин В.И., Николенко А.В., Куваев В.Ю.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ГАЗОДИНАМИКИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ВАННЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ РПЗ-48(63) ПРИ ВЫПЛАВКЕ ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Зінченко Н.Ю., Попова І.В.
ВИВЧЕННЯ СОРБЦІЇ ПАРІВ ВОДИ ІНУЛІНОМ

Іванченко А.В., Хавікова К.Є., Макарченко Н.П., Кузьменко В.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АДСОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛІВ ТА РОДАНІДІВ З РІДКИХ ВІДХОДІВ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Ларичева Л.П., Гребанова Є.С., Ільченко С.А., Бабенко А.В.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ УМОВИ КИСЛОТНОЇ ПЕРЕРОБКИ НИЗЬКОЯКІСНИХ ФОСФОРИТІВ

Петріна Р.О., Загородня Д.С., Хом’як С.В., Новіков В.П.
ВТОРИННІ МЕТАБОЛІТИ ЕКСТРАКТІВ КАЛУСНОЇ БІОМАСИ DELFINIUM ELATUM

Римар Т.Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ХОЛОДНОГО СПІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ РІДКОГО СКЛА

Tkachuk K.K., Tverda O.Ya., Repin M.V.
EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF THE INSTALLATION FOR NATURAL RESERVOIR CLEANING

Фролова Л.А.
СПІВОСАДЖЕННЯ ФЕРУМ(ІІ) ТА КОБАЛЬТ(ІІ) ГІДРОКСИДІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ ФЕРИТІВ

Cheltonov M.M., Kirichenko A.L., Ustimenko E.B.
EXTRACTION OF CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE FROM SOLID PROPELLANT UTILIZATION PRODUCTS

Шумило К.П., Бєлянська О.Р., Крюковська О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕКОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВО-ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Бабенко В.І., Велика А.О., Пещера Л.С.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУР КУПАЖОВАНИХ ОЛІЙ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РІПАКОВИХ ОЛІЙ

Бажай-Жежерун С.А., Береза-Кіндзерська Л.В.
БІОЛОГІЧНЕ АКТИВУВАННЯ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ

Бахмач В.О.
РОЗРОБКА КРЕМУ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРСПЕКТИВНИХ ДОБАВОК

Бідюк Д.О., Середа О.Г.
НОВИЙ ВИД БІОРОЗКЛАДУВАНОЇ ТАРИ

Гайдай І.В., Матенчук Л.Ю., Токар А.Ю.
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ДЕРЕНОВИХ НАПОЇВ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Helikh A.О., Dan Gao, Zhenhua Duan
OPTIMIZATION OF ULTRASOUND-ASSISTED ALKALINE EXTRACTION OF PUMPKIN SEED MEAL PROTEIN ISOLATE BY RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

Дубініна А.А., Попова Т.М., Ленерт С.О., Гершун В.С.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПШОНА ІЗ ПРОСА РІЗНИХ СОРТІВ

Дубініна А.А., Селютіна Г.А., Шербакова Т.В., Хацкевич Ю.М., Селютін В.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ПАСТИ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ШЛЯХОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Єфімова В.Г., Пилипенко Т.М.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АНТИЦЕЛЮЛІТНОГО ЕМУЛЬСІЙНОГО КРЕМУ З КОФЕЇНОМ

Іщик Т.В., Кременець Т.В., Сидорук Ю.В., Устименко І.М., Михайленко В.М., Дмитренко М.С., Бережна Т.О.
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ – БРАУНІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Очеретна А.В., Фролова Н.Е.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКООЛЕЇНОВИХ СОРТІВ ОЛІЇ СОНЯШНИКА У ПРОДУКТАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ

Паска М.З., Маслійчук О.Б.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛЮПИНОВОГО БОРОШНА ТА ДИВОСИЛУ В КОНТЕКСТІ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Скирда О.Є., Гавриш А.В., Хацкевич Ю.М., Віннікова В.О., Гапонцева О.В.
ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ М’ЯКИХ ТА РОЗСІЛЬНИХ СИРІВ

Таланюк В.В., Шадрін А.О., Юрженко М.В., Кораб М.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ЗРАЗКІВ З БІОДЕГРАДАБЕЛЬНИХ ПОЛІМЕРІВ ТИПУ ПОЛІГІДРОКСИБУТИРАТ/ПОЛІЛАКТИД (ПГБ/ПЛА)

ТРАНСПОРТ

Галь А.Ф., Гайдай Г.Ю., Грєшнов А.Ю.
АНАЛІЗ БАГАТОЯКІРНОЇ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ ПЛАВУЧИХ ОБ’ЄКТІВ ОКЕАНОТЕХНІКИ

Кисельов В.Б., Доля О.Є.
РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ

Кутковецька Т.О., Березовський А.П.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИНО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ОПЕРАЦІЙ З ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Мельник О.М.
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ. ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДОСТАВКИ ТА ОБРОБКИ НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ

Турпак С.М., Васильєва Л.О., Харченко Т.В., Веремеєнко Л.А., Гришко В.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ВИЗНАЧЕННЯМ РАЦІОНАЛЬНИХ РОЗМІРІВ РУХУ

Черноусенко О.Ю., Бутовський Л.С., Грановська О.О., Мороз О.С., Старченко О.С.
СТАЛІСТЬ ПРОЦЕСУ ГОРІННЯ НА «БІДНОМУ» ЗРИВІ ПІД ЧАС МІКРОДИФУЗІЙНОГО СПАЛЮВАННЯ ГАЗУ ЗА СТАБІЛІЗАТОРОМ

БУДІВНИЦТВО

Азізов Т.Н., Орлова О.М.
ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ БЕРЕГІВ НОРМАЛЬНОЇ ТРІЩИНИ ПРИ КРУЧЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДВОТАВРОВОГО ПЕРЕРІЗУ

Зуєвська Н.В., Шайдецька Л.В., Губашова В.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРУМЕНЕВОЇ ЦЕМЕНТАЦІЇ В ЗАТОРФОВАНОМУ СУГЛИНКУ

Кравченко С.А., Столевич И.А., Костюк А.И., Столевич О.И.
ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И БЕТОНОВ НА КАРБОНАТНОМ ПЕСКЕ

Чичулін В.П., Чичуліна К.В.
ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ РАМ ЗА НАЙБІЛЬШ ЙМОВІРНИМ МЕХАНІЗМОМ РУЙНУВАННЯ

ГЕОДЕЗІЯ

Wen Mingming, Mamonov K.А., Frolov V.О.
LAND MANAGEMENT SYSTEMS IN THE REGION: ANALYSIS AND PRACTICE OF THE USE OF THE TERRITORIES OF THE COASTAL CITIES OF CHINA

Дорожко Є.В.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НАСКРІЗНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Поморцева О.Є.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО МАРШРУТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС

ЕЛЕКТРОНІКА

Макаренко В.В., Лукашев О.Ю.
ВПЛИВ ТОПОЛОГІЇ DC/DC-ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА РІВЕНЬ СТВОРЮВАНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД

Макаренко В.В., Савченко Ю.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНОЇ НАДЛИШКОВОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ АНАЛОГОВОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Фурс Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ І ОБ’ЄМНОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ДЕТЕКТОРНИХ PBI2-CТРУКТУР