Том 31 (70) № 5

Том 31 (70). № 5, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ,ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Василишин В.Я.
ГРАФОАНАЛІТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ ПОВЕРХОНЬ СКЛАДНОЇ ФОРМИ

МАШИНОЗНАВСТВО

Велит І.А., Скиба М.М., Дорохін Р.В., Луняк В.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ НА СІМЕЙНІЙ МОЛОЧНІЙ ФЕРМІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОРМОРОЗДАВАЧІВ-ЗМІШУВАЧІВ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В.
СИЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ШЕСТИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ (ЧАСТИНА 1: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ РОБОТІ МАШИНИ НА ХОЛОСТОМУ ХОДІ)

Пилипенко С.С., Потапенков О.П., Тарасов В.К., Воденнікова О.С., Воденнікова Л.В., Бабошко Д.Ю.
БАГАТОСТУПЕНЕВИЙ РЕДУКТОРНО-МУЛЬТИПЛІКАТОРНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРИВІД МАШИН

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Колесниченко С.Ф., Рагулин С.В., Шарабайко А.Н.
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ ПО МИНИМАКСНОМУ КРИТЕРИЮ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Бугайов М.В.
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАДІОСИГНАЛІВ OFDM-МОДЕМІВ КОРОТКОХВИЛЬОВОГО ДІАПАЗОНУ В ІНТЕРЕСАХ РАДІОМОНІТОРИНГУ

Максимюк Т.А., Шубин Б.П., Мисаковець Д.О., Андрущак В.С., Думич С.С.
МЕТОД АДАПТИВНОГО ЛОГІЧНОГО РОЗДІЛЕННЯ МЕРЕЖІ 5G НА ОСНОВІ ГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ

Ольшевський С.В., Танасійчук Я.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕФЕКТУ В РЕЗОНАТОРНІЙ СИСТЕМІ МАГНЕТРОНА НА ПАРАМЕТРИ ЙОГО НВЧ-ПОЛЯ

Явіся В.С., Лисенко О.І., Новіков В.І., Кисельов В.Б., Гуйда О.Н.
СИСТЕМНИЙ ТЕХНІКО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО НАНОСУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА НАВІГАЦІЇ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Євсєєв В.В., Максимова С.С.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РОЗРОБКОЮ КІБЕРФІЗИЧНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Yerastova V.V., Oleshchenko L.M., Yurchyshyn V.Yа.
FORECASTING SOFTWARE MARKET PRICE USING BACK PROPAGATION NEURAL NETWORK

Карпович І.М., Гладка О.М., Наконечна Ю.А.
АНАЛІЗ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА

Кірсанов В.В., Рибальченко М.О., Шибакінський В.І., Михайловський М.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ КОМБІНОВАНОЇ АСРДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ БАРАБАННИХ КОТЛІВ

Корнага Я.І., Герасименко О.Ю., Базака Ю.А., Базалій М.Ю., Мухін О.В.
ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА МОВ ПРОГРАМУВАННЯ У ВИСОКОТОЧНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ ЧИСЕЛ ІЗ ПЛАВАЮЧОЮ ТОЧКОЮ ВЕЛИКОЇ РОЗРЯДНОСТІ

Мельник О.Г., Мельник Р.П.
ПРОЄКТУВАННЯ ЗАСОБІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Паулін О.М., Комлева Г.О., Улізко Г.В.
РЕКОМЕНДАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОПОМОГИ У ВИВЧЕННІ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Повхан І.Ф.
МОДЕЛІ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПАВОДКОВИХ ЯВИЩРІЧКИ УЖ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Сікора О.В., Вдовичин Т.Я., Когут У.П.
СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Suhoniak I.I., Yefimenko A.A., Marchuk G.V., Feschenko D.I.
DECISION SUPPORT SYSTEM DEVELOPMENTFOR BLOCKING UNWANTED CONTENT BY NEURAL NETWORKS

Терейковская Л.А., Терейковский И.А.
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИДЛЯ АНАЛИЗА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Хорошевська І.О., Цема Є.І.
ЕТАПИ МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ ВЕБ-ДОДАТКУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ДИЗАЙН-КОНЦЕПТУ ЕТИКЕТКИ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Чирін Д.А., Іродов В.Ф.
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВІД СОНЯЧНИХ ПЛІВКОВИХ КОЛЕКТОРІВ З ТЕПЛОВИМ НАСОСОМ

Шілінг А.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ХОДІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В.
ОЦІНЮВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ СКЛАДНОСТІ ЗАДАЧІ ФОРМАЛЬНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ, ВИРІШУВАНОЇ МЕТОДОМ ПЕРЕВІРКИ НА МОДЕЛІ

ЕНЕРГЕТИКА

Усенко А.Ю., Федоров С.С., Форись С.М., Перерва В.Я., Губинський М.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВУГЛЕЦЕВОЇ СИРОВИНИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ЗВАЖЕНОМУ ШАРІ

РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Малашкевич Д.С., Петльований М.В., Сай К.С., Козій Є.С.
КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА ОЦІНКА ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕТАП ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ СЕЛЕКТИВНОГО ВІДПРАЦЮВАННЯ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Майзеліс А.О., Артеменко В.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЛІГАНДНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ СПЛАВУ ЦИНК-ОЛОВО

Cмирнова О.Л., Пилипенко А.И.
АНОДНОЕ ОКИСЛЕНИЕ СПЛАВА TI6AL4V В РАСТВОРАХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Воєвода Н.В., Шинкарук М.В., Панасенко М.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ У ВИРОБНИЦТВІ ВИН В УМОВАХ ФЕРМЕРСЬКОГО (СЕЛЯНСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА «КУРІНЬ»

Liubych V.V., Tretiakova S.O., Melnik D.S.
OPTIMIZATION OF GROATS PRODUCTION AT PROCESSING OF SPELT GRAIN

ТРАНСПОРТ

Баранов І.О., Пшикун В.В., Мішуков Є.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ

Єгольников О.О.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДІАГНОСТУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ НА ОБ’ЄКТАХ ЗАЛІЗНИЧНО-ВОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

Іванченко О.В., Бойков І.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕМОНТНО-ОБСЛУГОВУЮЧИХ ФАКТОРІВ НА СЕРЕДНІЙ ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Козьміних М.А., Василець Д.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІВСУДНОВИХ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А., Прокудін О.Г., Хоботня Т.Г., Ремех І.О.
РОЗВ’ЯЗАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ У СЕРЕДОВИЩІ EXCEL

Рой М.П.
МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Тимченко Н.М., Кузьменко О.Ю.
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Український Є.О., Українська Т.А., Ганжеєв Д.І.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ В УМОВАХ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ МІСТА

Хаврук В.О.
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВІ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ОБОВ’ЯЗКОВОГОТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Шапенко Є.М., Гульчак О.Д., Білановська Л.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНОСТІ РОБОТИ ВОДІЇВ НА МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ

Шевчук Д.О., Мединський Д.В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЗБІЙНИХ СИТУАЦІЙ В АЕРОПОРТУ

ГЕОДЕЗІЯ

В’яткін Р.С.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄКТІВПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ РЕГІОНІВ

Музика Н.М., Маланчук М.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 3D-КАДАСТРУ В УКРАЇНІ

Савчук Л.В., Доскіч С.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТІВ І КОМПЛЕКСІВ У БАСЕЙНІ Р. ВІСЛА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ