Архів номерів

Том 31 (70). № 6 Частина 2, 2020

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Залюбовський М.Г., Панасюк І.В.
СИЛОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ШЕСТИЛАНКОВОГО МЕХАНІЗМУ МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ (ЧАСТИНА 2: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ РОБОТІ МАШИНИ НА РОБОЧОМУ ХОДІ)

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Бойко С.М., Ножнова М.О., Журід В.І., Олійник Ю.Л., Ємець В.В.
ДО ПИТАННЯ ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД СФЕРИ ЇХ УПРОВАДЖЕННЯ

Бойко С.М., Стущанський Ю.В., Хебда А.С., Голованов С.Л., Шахова О.В.
АСПЕКТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АВІОНІКИ ВЕРТОЛЬОТІВ МІ-2 ТА МІ-8 ДОДАТКОВОЮ ІНДИКАЦІЄЮ ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Остапчук Е.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОЗАПРАВКИ ПАЛИВОМ У ПОВІТРІ В РАЗІ ПОСТАНОВКИ ЗАВДАНЬ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИМ АПАРАТОМ НА ЕТАПІ СТИКУВАННЯ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Коваленко І.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РІЗНОРІДНИХ СТАЛЕЙ

ЕНЕРГЕТИКА

Гулей А.Б., Ключка Е.П.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ УГЛЯ НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ТОПКИ КОТЛА ТПП-312А

МЕТАЛУРГІЯ

Воденнікова О.С., Воденніков С.А., Вінник І.І.
АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В ТРАВИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ

Нежурин В.И., Николенко А.В., Куваев В.Ю., Иващенко В.П.
СТРУКТУРА РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ШАХТНОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА С УЧЕТОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИССЛЕДОВАННЫХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОДЕРЖИМОГО ВАННЫ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Федоришин О.М., Князєва К.С., Хом’як С.В., Петріна Р.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ОДЕРЖАННЯ ФЛАВОНОЇДІВ І ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК З ЕКСТРАКТІВ БІОМАСИ CARLINA ACAULIS

Фролова Л.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФЕРИТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ CO2+-FE2+-SO42--OH- ПІД ДІЄЮ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Антоненко А.В., Бровенко Т.В., Земліна Ю.В., Толок Г.А., Криворучко М.Ю., Грищенко І.М., Бігдан О.О.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРИГОТУВАННЯ ХОЛОДНИХ ЗАКУСОК ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН

Марченко Н.І., Дітріх І.В.
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ WELLNESS-ІННОВАЦІЙ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Одарченко Д.М., Соколова Є.Б., Карбівнича Т.В., Сподар К.В.
КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА НАПІВФАБРИКАТУ ДЛЯ СМУЗІ

Очеретна А.В., Фролова Н.Е.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ОЛІЇ РИЖІЮ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ДІЄТИЧНОМУ ХАРЧУВАННІ

Rohova N.V., Volodko O.V.
NUTRITIONAL AND BIOLOGICAL VALUE OF JUICES, THEIR EFFECT ON THE HUMAN BODY AND THEIR IMPORTANCE IN NUTRITION

Ряполова І.О., Гончарук Д.В.
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ТА ЕКСПЕРТИЗА СОУСНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ НЕКОНДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ

Скульська І.В., Цісарик О.Й., Сливка Н.Б.
ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ БРИНЗИ, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗА ЧАСТКОВОЇ ЗАМІНИ ХЛОРИДУ НАТРІЮ

Шинкарук М.В., Кірова Я.В.
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ КОНСЕРВОВАНИХ ОГІРКІВ

ТРАНСПОРТ

Арсеньєва Н.О., Фоменко Г.Р.
ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ МІСЬКИХ ВУЛИЦЬ І ДОРІГ – ШЛЯХ ДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ РУХУ

Боровик С.С.
МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МАРШРУТУ РУХУ ПАСАЖИРСКИХ СУДЕН

Гаврілюк В.І., Тітов С.С., Єгольников О.О.
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ДІАГНОСТУВАННЯ І МОНІТОРИНГУ ЗАСОБІВ АВТОМАТИКИ НА ПРИПОРТОВИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ

Дакі О.А., Ткаченко В.В., Будолак С.Ю.
МЕТОД УПРАВЛІННЯ ВИТРАТОЮ ПАЛИВА НА РІЧКОВИХ СУДНАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАЙН-ФУНКЦІЙ

Єманов В.В., Полтавський Е.М., Споришев К.О., Карпенко С.І.
МЕТОД ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМ І ВУЗЛІВ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, ДІАГНОСТОВАНИХ ЗА КРИТЕРІЯМИ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Іванченко О.В., Іванченко А.О.
ВПЛИВ СУМАРНОЇ ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО НА ЗМІНУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Круглий Д.Г.
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

БУДІВНИЦТВО

Дегтяр М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З РІДКИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

Khrapatova I.V., Naidonova V.E.
WORK OF PILE FOUNDATIONS IN SWELLING-SHRINKING AND SUBSIDENCE SOILS

ГЕОДЕЗІЯ

Бузіна І.М., Коломієць С.М., Леженкін І.О.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА УПРАВЛІННЯ НА РІВНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ