Архів номерів

Том 32 (71). № 1 Частина 1, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Андрущак В.С., Андрухів Т.В., Максимюк Т.А., Бешлей М.І., Думич С.С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МАРШРУТИЗАЦІЄЮ В ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Лисенко О.І., Романюк В.А., Гуйда О.Г., Дворська С.В., Осинський А.К.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЖИВУЧОСТІ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ

Літвінов Є.А., Сайченко І.О.
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНОГО РАДІО ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАННЯ СИГНАЛІВ У ВИДИМОМУ СВІТЛІ

Ольшевський С.В., Танасійчук Я.В.
СИНТЕЗ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ СИСТЕМИ ТЕСТОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗОНАТОРНИХ БЛОКІВ МАГНЕТРОНІВ, НАПРАВЛЕНИХ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Aliev H.A.
THE CALCULATING METHOD OF NGN ACCESS NODE CHARACTERISTICS WHEN SERVICING VOICE AND DATA TRAFFIC

Баган Т.Г., Бунь В.П., Ремінна А.А.
СИНТЕЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПАРИ ПРЯМОТОЧНОГО КОТЛОАГРЕГАТУ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОКОНТРОЛЕРА

Бараненко Р.В.
КІБЕРАТАКИ ЯК ОДНА З ФОРМ КІБЕРТЕРОРИЗМУ

Виганяйло С.М., В’юненко О.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У БІЗНЕС-АНАЛІТИЦІ

Войтко В.В., Бевз С.В., Бурбело С.М., Ставицький П.В.
АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗУ МУЗИЧНИХ ЗВУКІВ

Зіноватна С.Л., Комлева О.О., Улізко Г.В., Писаренко К.О.
УПРАВЛІННЯ ВИМОГАМИ ДО ТЕКСТОВОГО РЕДАКТОРА З МОЖЛИВІСТЮ ДОДАВАННЯ АУДІОНОТАТОК

Івченко Р.А., Купін А.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ АБО ДЕТАЛЕЙ НА ВИРОБНИЦТВІ

Качурівський В.О., Качурівська Г.М.
ПОБУДОВА АНІМАЦІЙНИХ ДІАГРАМ ЗАСОБАМИ CANVAS API

Киричек Г.Г., Гаркуша В.Ю.
ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ХОСТІВ НА ОСНОВІ PROXMOX VE В УМОВАХ НАДЛИШКОВОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Коломоєць Г.П.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПЕРЕВІРКИ ДОДАТКІВ ДО ДИПЛОМІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Кравець А.М., Сімоненко В.П.
МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК НА ЗОБРАЖЕННІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ

Левкін Д.А., Бережна Н.Г., Макаров О.А., Кутья О.В.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

Логвін А.О.
ТИПИ ГЕНЕРАТИВНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Логінова Н.І., Янковський О.Г., Лобода Ю.Г., Толокнов А.А.
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

Мануляк І.З., Мельничук С.І.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОПЕРЕДНЬОГО ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ ДАНИХ

Марченко Н.Б., Монченко О.В., Мартинюк Г.В.
БАГАТОРІВНЕВІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ТА ДІАГНОСТИКИ ЯК КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Movchan K.О., Oleshchenko L.M.
CLUSTERING OF INTERNET USERS SEARCH QUERIES USING GRAPH THEORY

Озерова Д.С., Пелих С.М.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ У ГРУПІ ПІДІГРІВАЧІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

Осадчий С.І., Березюк І.А., Мельніченко М.М.
МАКСИМІЗАЦІЯ ТОЧНОСТІ СТАБІЛІЗАЦІЇ КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПОСАДОЧНОЇ ПЛАТФОРМИ

Плохотнюк М.О., Пелих С.М.
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ГРУПИ ПІДІГРІВАЧІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Чанышев Р.И.
УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ С ПРОВАЙДЕРАМИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ

Шаров С.В., Лубко Д.В., Шарова Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Шкарупило В.В., Чемерис О.А., Душеба В.В., Кудерметов Р.К., Польська О.В.
МОДЕЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ НЕФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІД ЧАС ПРОЄКТУВАННЯ