Архів номерів

Том 32 (71). № 1 Частина 2, 2021

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Залюбовський М.Г., Панасюк І.В., Малишев В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЙ У КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАХ СТАТИЧНО ВИЗНАЧЕНОГО ПРОСТОРОВОГО МЕХАНІЗМУ МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ

Кузьменко Т.М.
РОЛЬ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ СПЕЦТЕХНІКИ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Андреєва Т.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМИ ПРУЖНОЇ СТІЙКОЇ КОЛОНИ, НАВАНТАЖЕНОЇ ЗВЕРХУ

ЕНЕРГЕТИКА

Козоровська К.А., Беглов К.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ БОРНОЇ КИСЛОТИ В ПЕРШОМУ КОНТУРІ АЕС ЯК НЕЛІНІЙНОГО ОБ’ЄКТА

Максимова О.Б., Мінчев Д.С.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ МІСТА В УМОВАХ НАЯВНОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ

Штепа Є.П.
ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ З БІРОТАТИВНИМ СИНХРОННИМ ГЕНЕРАТОРОМ

МЕТАЛУРГІЯ

Тесленко О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПРОДУКТІВ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Борисенко О.М., Логвінков С.М., Шабанова Г.М., Остапенко І.А.
ГЕОМЕТРО-ТОПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБСОЛІДУСНОЇ БУДОВИ СИСТЕМИ MgO – FeO – TiO2

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Антоненко А.В., Бровенко Т.В., Василенко О.В., Земліна Ю.В., Толок Г.А., Криворучко М.Ю., Грищенко І.М.
ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНЯНИХ СТРАВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО БОРОШНА

Фролова Н.Е., Байбак С.В., Коваленко О.П., Лукіянишен К.О., Мухіна А.В., Кучерявий І.А.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЧАЙНИХ НАПОЇВ ВІДПОВІДНО ДО ПРИПИСІВ АЮРВЕДИЧНОЇ КУЛІНАРІЇ

Ющенко Н.М., Голя А.В., Лиса Л.Б., Галушка С.А., Кохановська В.П.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ НОВИХ ВИДІВ АЮРВЕДИЧНИХ ФЕРМЕНТОВАНИХ МОЛОЧНИХ НАПОЇВ

ТРАНСПОРТ

Головіна О.В.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ

Дакі О.А., Якусевич Ю.Г., Урум Н.С., Тришин В.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИЩИХ ГАРМОНІК У СИГНАЛАХ НАПРУГИ І СТРУМУ НА ТОЧНІСТЬ КОРЕЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНІВ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Євсєєв В.О., Бутко Р.В., Гончаров Є.І.
СПЕЦІАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ СИЛ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ: ЗАГОРОДЖУВАЛЬНІ МАШИНИ

Єманов В.В., Гармаш В.П., Споришев К.О.
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ВИХОДУ З ЛАДУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Завальнюк О.П., Растьогіна Г.І., Завальнюк І.П., Нестеренко В.Б.
АНАЛІЗ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СУДЕН ЯК СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДНОВОГО ОФІЦЕРА-ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Кисельов В.Б., Прокудін Г.С., Поліщук В.П., Чупайленко О.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ НЕЗБАЛАНСОВАНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ

Круглий Д.Г.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУДНОБУДУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЦІЛІСНОСТІ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мединський Д.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ КОРАБЛІВ АВІАЦІЙНОЮ НАЗЕМНОЮ ТЕХНІКОЮ ДЛЯ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗБІЙНИХ СИТУАЦІЙ В АЕРОПОРТУ

Павлова Н.Л., Шибаєв О.Г.
ПРОЄКТНІ РІШЕННЯ З ОБҐРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

Фомін О.В., Кара С.В., Прокопенко П.М., Горбунов М.І., Фомін В.В.
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Фомін О.В., Ловська А.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ ПРИСКОРЕНЬ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ ВАГОНА-ПЛАТФОРМИ З В’ЯЗКИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ У ПОВЗДОВЖНІХ БАЛКАХ

Чумак М.О.
СИСТЕМА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ

Шарай С.М., Рой М.П.
ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ІЗ ЧАСОВИМИ ВІКНАМИ

БУДІВНИЦТВО

Малєєв В.О., Безпальченко В.М.
ДРЕНАЖ ЯК ТЕХНІЧНИЙ СКЛАДНИК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДТОПЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕОДЕЗІЯ

Сопова Н.В., Сопов Д.С., Хайнус Д.Д., Бузіна І.М., Кирпичова І.В., Лугова Т.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЕЛЕКТРОНІКА

Василенко І.А., Брич К.А., Чупринов Є.В., Скиба М.І.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ПРОЦЕСУ КОМПОСТУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СКЛАДНИКА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Осадчук О.В., Крилик Л.В., Звягін О.С., Осадчук Я.О.
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МІКРОЕЛЕКТРОННОГО ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ВОЛОГОСТІ З ВОЛОГОЧУТЛИВИМ РЕЗИСТИВНИМ ЕЛЕМЕНТОМ