Архів номерів

Том 34 (73). № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Соколовський М.В., Сіора О.В., Бондарєва В.І., Шамсутдінова Н.О.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЛАЗЕРНОМУ ЗВАРЮВАННІ ТОНКОСТІННИХ СТИКОВИХ З’ЄДНАНЬ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ВИРОБІВ АЕРОКОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Petryk V.O., Trubachev S.I., Kolodezhnyi V.A.
RELIABILITY OF WIRE POTENTIOMETRIC SENSORS USED IN THERMAL POWER INDUSTRY

Petryk V.O., Trubachev S.I., Kolodezhnyi V.A.
RESEARCH OF CONTACT RESISTANCE IN HEAT-RESISTANT PRECISION POTENTIOMETERS

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Бурик М.П., Лободзинський В.Ю., Бурик І.П., Гричановська Т.М., Бібик В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ДВОЖИЛЬНОГО КАБЕЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЧОТИРЬОХ ЗАРЯДЖЕНИХ ОСЕЙ

Голощапов С.С., Колебанов О.К.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

ПРИЛАДИ

Дядюн Н.А., Корнєв В.П.
ПРИСТРІЙ НИЗЬКОРІВНЕВОГО ТЕСТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ШИНИ ДАНИХ CAN

Монченко О.В., Мовчан Н.С., Чубко Л.С., Марченко Н.Б., Ковтонюк І.Ю.
ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДУ ДЛЯ УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ

Скакун О.В., Сивобородько А.В.
ОГЛЯД ПОРТАТИВНИХ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Воловик А.Ю.
ЛОКАЛЬНО ОПТИМАЛЬНІ РОБАСТНІ ОЦІНКИ СТАНУ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ ВХОДАМИ

Загреба А.Я., Лебедев Д.Ю.
РОЗРОБКА СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ ЦИФРОВОГО МЕТЕО-ХРОНОМЕТРА

Manko O.O., Kunah N.I., Kharlai L.O., Nikiforenko K.B., Konovalov O.Yu., Sotnichenko Yu.O.
PROTECTION OF INPUT CIRCUITS OF MICROWAVE RANGE RADIO RELAY STATIONS RECEIVERS AGAINST POWERFUL IMPULSE INTERFERENCES

Могилевич Д.І., Кононова І.В., Щиголь Ю.Ф.
МОДЕЛЬ НАДІЙНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ВІДМОВ І ЗБОЇВ

Павлов Л.М., Яганов П.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОРОГОВОГО СЕНСОРА ТЕМПЕРАТУРИ

Прокопець В.А., Глоба Л.С.
МЕТОД МІЖСЕКТОРАЛЬНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОРИСТУВАЧІВ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА

Сайко В.Г., Наритник Т.М.
ЗАСТОСУВАННЯ БЛОКЧЕЙН СИСТЕМИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕНЬ В ГЕТЕРОГЕННИХ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ

Сайко В.Г., Наритник Т.М.
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СИСТЕМНИХ ПАРАМЕТРІВ БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМ В ГЕТЕРОГЕННИХ МОБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ

Сайко В.Г., Наритник Т.М.
ТРИВИМІРНІ БАГАТОШАРОВІ МЕРЕЖІ ТЕРАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ

Semenov A.O., Semenova O.O., Voitsekhovska O.O., Khloba A.A., Ovcharuk A.O.
DIAGNOSTIC DEVICE FOR GAS -FILLED DEVICESFOR VISUAL REPRODUCTION OF THE INFORMATION

Цяпа С.М.
КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ЗАХИСТУ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 5G

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Болобан О.А., Петренко А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ EMD ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ КИСНЮ В КРОВІ

Бочок В.О., Федорова Н.В.
БАГАТОАГЕНТНІ СИСТЕМ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

Галаган Р.М., Андреєв С.М., Петрик В.Ф., Баженов В.Г., Лисенко Ю.Ю.
ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Гузь Д.Р., Штіфзон О.Й., Новіков П.В., Любицький С.В.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА БАЗІ IOT ПРИСТРОЮ

Івохін Є.В., Гавриленко В.В., Омецинська Н.В., Івохіна К.Є., Рудоман Н.В.
ПРО ОДИН ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ОРЛІНА ОПТИМІЗАЦІЇ ПОТОКІВ ДАНИХ

Кандиба І.О., Фісун М.Т., Горбань Г.В., Степанчук Д.К.
ГЕНЕРАТОР МУЛЬТИАЛФАВІТНИХ СИНТАКСИЧНИХ АНАЛІЗАТОРІВ З ГРАФІЧНИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ СИНТАКСИЧНОГО ДЕРЕВА

Кравченко О.С., Демченко М.О., Волошко О.В., Філіппова М.В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА

Курганов І.Д.
ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ПРИВОДНИМ БАРАБАНОМ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА В АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИНЦИПИ РУХЛИВОГО КЕРУВАННЯ

Лісовець С.М., Ківа І.Л., Гуйда О.Г., Вишемірська Я.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ В SCADA-СИСТЕМАХ ЗА ДОПОМОГОЮ MICROSOFT SQL SERVER

Макарова Л.М., Камінський С.С., Бризгалов М.В.
РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ВНЕСЕНИХ ЗМІН В КОД ВИКОНУВАНИХ ФАЙЛІВ

Маріяш Ю.І., Степанець О.В., Любицький С.В.
СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЬНО-ПРОГНОЗУЮЧОГО КЕРУВАННЯ ПАРАМЕТРАМИ РЕЖИМУ ДУТТЯ КИСНЕВО-КОНВЕРТЕРНОГО ПРОЦЕСУ В ПРОГРАМОВАНОМУ ЛОГІЧНОМУ КОНТРОЛЕРІ

Мельничук Б.П., Шевченко В.В.
КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ В АВТОМАТИЗОВАНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Муравйов О.В., Довбиш І.О., Галаган Р.М., Богдан Г.А., Момот А.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АВТОНОМНОСТІ БПЛА

Nevliudov I.Sh., Yevsieiev V.V., Demska N.P., Kostrova H.Yu.
DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF A LIGHTWEIGHT MOBILE ROBOT MANIPULATOR USING GENERATIVE DESIGN

Павлов В.Г.
КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У АНАЛІЗІ СХОЖОСТІ ТЕКСТІВ ПРОГРАМ

Протасов А.Г., Сторожик Д.В.
ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ

Редько І.В., Зилевіч М.О.
РЕДУКЦІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАДАЧ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПРОГРАМУВАННЯ

Sarnatskyi V.V., Baklan I.V.
CTRACEENV: A PLATFORM FOR DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF AGENT-BASED EPIDEMIOLOGICAL MODELS USING CTRACE LANGUAGE

Ткачук А.Г.
КОНЦЕПЦІЯ ПІДБОРУ ДВИГУНІВ МОБІЛЬНОЇ РОБОТИЗОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ ІЗ АВТОНОМНОЮ СИСТЕМОЮ СТАБІЛІЗАЦІЇ

Ushakova I.О., Hrabovskyi Ye.М., Bondarenko D.O.
MODELING AND SELECTION OF A DISTANCE LEARNING SYSTEM FOR A HIGHER EDUCATION INSTITUTION BASEDON THE METHOD OF HIERARCHY ANALYSIS USING THE DSS

Федотова М.О., Мацуй А.М., Трушаков Д.В., Сербул О.М., Березюк І.А., Скриннік І.О.
ТЕХНОЛОГІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДИНАМІКИ БАГАТОВИМІРНОГО ОБ’ЄКТА ТА ЇЇ ПРИКЛАДНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Чумаченко С.М., Кутовий О.П., Гуйда О.Г., Попель В.А., Заїка Н.В.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ЇЇ ОБ’ЄКТІВ ВІД БПЛА ТА КРИЛАТИХ І БАЛІСТИЧНИХ РАКЕТ

ЕНЕРГЕТИКА

Баранюк О.В., Воробйов М.В., Кінзерський А.
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА ПРИ СПАЛЮВАННІ ПАЛИВНИХ ПЕЛЕТ З ТВЕРДИХ СОРТІВ ДЕРЕВИНИ

Босий М.В.
СПРОЩЕНА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ГАЗОГІДРАТІВ НА ПОВЕРХНІ РОЗДІЛУ ФАЗ «ГАЗ-ВОДА»

Семичаєвський С.В., Самченко Т.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СЦЕНАРІЇВ МОЖЛИВИХ ПОЖЕЖ В МАШИННИХ ЗАЛАХ АТОМНИХ І ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Сінчук І.О., Котякова М.Г.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В АСПЕКТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ MICRO GRID

Шахбазов І.О., Сірий О.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА В ПОБУТОВИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВКАХ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ