Архів номерів

Том 34 (73). № 2, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Глуховський В.В., Глуховський І.В.
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СТІНОВІ КОНСТРУКЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ НИЗЬКОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ

Дорогань Н.О.
ПИТАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ В ХІМІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ЦЕМЕНТУ

Єфімова В.Г.
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВІТАМІНІЗОВАНОЇ КОСМЕТИЧНОЇ ОЛІЇ

Лебедєв В.В., Мірошниченко Д.В., Савченко Д.О., Литвиненко Є.І., Соловей Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ГІБРИДНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ ТА РЕЧОВИН БУРОГО ВУГІЛЛЯ

Майзеліс А.О., Славова А.А.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІВОСАДЖЕННЯ ЦИНКУ З НІКЕЛЕМ В ПІРОФОСФАТНО-ЦИТРАТНОМУ ЕЛЕКТРОЛІТІ

Мовчанюк О.М., Пономаренко Є.В.
ВПЛИВ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛУГУ НА ШВИДКІСТЬ ПРОСОЧЕННЯ ВІДХОДІВ ПАКОВАННЯ ТЕТРА ПАК

Татар Л.В., Соколова Є.Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ШИШКАХ ХМЕЛЮ ТА ХВОЇ СОСНИ

Trembus I.V., Mykhailenko N.V., Hondovska A.S.
MEMBRANES BASED ON MODIFIED CELLULOSE FIBERS. AREVIEW

Ущаповський Д.Ю., Забалуєв А.С., Воробйова В.І., Васильєв Г.С., Лінючева О.В.
ВПЛИВ ПРИРОДИ РОЗЧИННИКА НА ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ Ni ТА Ni-W ПОКРИТТІВ

Черняк Л.П., Мельник Л.І., Пахомова В.М., Шнирук О.М.
КЕРАМІЧНИЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВІ ВУЛКАНІЧНИХ ПОРІД

Черьопкіна Р.І., Яценко С.Ю., Денисенко А.М.
ОТРИМАННЯ КАРТОНУ ІЗ НАПІВФАБРИКАТІВ ДЕРЕВИНИ ПАВЛОВНІЇ

Чигиринець О.Е.
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ОБРОБКИ ШКАРАЛУПИ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА НА ЇЇ ЕКСТРАКТИВНІСТЬ ТА АНТИКОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

Якименко І.К., Солодовнік Т.В.
АДСОРБЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ВІД СПОЛУК ЗАЛІЗА ТА МАНГАНУ В СИСТЕМАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Карбівнича Т.В., Сподар К.В., Лісніченко О.О., Татар Л.В.
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЇХ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ

Любич В.В., Лещенко І.А.
ВМІСТ ВІТАМІНІВ У ЦІЛІЙ КРУПІ З ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ЛУЩЕННЯ

Ушкало М.М.
РОЗРОБКА СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВИРОБНИЦТВА КРЕМ-СУПУ

ТРАНСПОРТ

Бойко С.О., Якусевич Ю.Г., Дорофєєва З.Я., Бажак О.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ГАЛУЗІ СУДНОБУДУВАННЯ

Ватуля Г.Л., Герліці Ю., Ловська А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ КОНТЕЙНЕРА З УРАХУВАННЯМ УДОСКОНАЛЕНОЇ СХЕМИ ЗАКРІПЛЕННЯ В НАПІВВАГОНІ

Вишневський Д.О., Вишневська О.Д.
ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Волянська Я.Б., Волянський С.М., Баланський В.П., Ковальчук М.С., Волянський Ю.С.
ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ СУДНОВИХ СИСТЕМ

Дакі О.А., Маннапова О.В., Тришин В.В., Рященко О.І.
ПОБУДОВА КРИТЕРІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ ДЛЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ В СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ ПЛИНУ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ НАНОРІДИНИ

Кiрсанова В.В., Биковець Н.П., Бражник І.Д.
ЗЕЛЕНИЙ ВОДЕНЬ ЯК СПОСІБ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ СУДОХОДСТВА

Кунда Н.Т., Петрушенко Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ «РІЧКА-МОРЕ» В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Ловська А.О., Рибін А.В., Агапов Є.Д., Гусак Д.О.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ НАВАНТАЖЕНОСТІ ВАГОНА-ПЛАТФОРМИ З ПІДЛОГОЮ ІЗ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ

Маннапова О.В., Бойко С.О., Урум Н.С., Рященко О.І.
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАЛЕЖНОСТІ ПИТОМИХ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ АЗОТУ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОВНИХ ДВИГУНІВ

Мельник О.М.
БЕЗЕКІПАЖНЕ СУДНОПЛАВСТВО ЯК РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Михайлова Ю.В., Доля О.Є., Вільшанюк М.С., Стеба А.А.
ОСОБЛИВОСТІ АГЕНТУВАННЯ МОРСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ СУДЕН НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Мурад’ян А.О., Демидюков О.В.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОРТОВИХ ЗБОРІВ

Павловська Л.А., Кириллова О.В., Коробкова О.М., Шпак Н.Г.
ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО КАРКАСУ СХЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Petrov L.M., Kishianus I.V., Petryk Yu.M., Nikishyn V.A.
ELEMENTS OF THE THEORY OF A MILITARY VEHICLE WITH A PERMANENTLY DEVELOPED WHEEL DRIVE

Petrov L.M., Kishianus I.V., Petryk Yu.M., Nikishyn V.A., Rudenko A.V.
THE INTERACTION OF POTENTIAL AND KINETIC ENERGY ON THE WHEEL WITH THE POTENTIAL AND KINETIC LOAD OF THE TRUCK

Прокудін Г.С., Назарова А.П.
МОДЕЛІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ

Решетков Д.М., Онищенко С.П., Павлова Н.Л., Кириллова В.Ю.
СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТЕЙНЕРНИХ ТЕРМІНАЛІВ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

Тихонін В.І., Тихоніна І.І., Ромах В.Л.
МЕТОДИКА ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРІВ ПАКЕТІВ МЕТАЛОВАНТАЖІВ ПРИ ЇХ ФОРМУВАННІ

Трофименко І.В., Іваненко В.М., Федунов В.М., Дорофєєва З.Я.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ ПРИ ОБРОБЦІ НАВІГАЦІЙНИХ ДАНИХ РУХУ СУДНА

Трюхан О.М., Осьмак В.Є., Докієнко Л.М.
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМЕРЦІЙНІ ПОЛЬОТИ З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ РИЗИКУ – ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

Урум Н.С., Майданевич С.Б., Іваненко В.М., Трофименко І.В.
МОРСЬКИЙ СЕКСТАНТ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ЕТАПИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ, КРАЩІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ

Фомін О.В., Баранов І.О., Мірошникова М.В.
АНАЛІЗ ВІДМОВ ВУЗЛІВ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ В ІСНУЮЧИХ СИСТЕМАХ ОЦІНКИ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА РЕМОНТУ

Шпак Н.Г., Павловська Л.А., Коробкова О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МИТНО-ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЕКСПОРТІ ЗЕРНА З УКРАЇНИ

БУДІВНИЦТВО

Богінська Л.О.
ЗЕЛЕНЕ БУДІВНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Семичаєвський С.В., Присяжнюк В.В., Осадчук М.В., Якіменко М.Л., Свірський В.В., Бенедюк В.С.
ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЖЕЖНИХ З’ЄДНУВАЛЬНИХ ГОЛОВОК

ГЕОДЕЗІЯ

Лю Чан, Мамонов К.А., Коваленко Л.Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РОЗВИТОК НАУКОВОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

ЕЛЕКТРОНІКА

М’яновський В.В., Корнєв В.П.
СХЕМА ІМПУЛЬСНОГО НЕЙРОНА З ВИХІДНИМ БУФЕРОМ НА ДЗЕРКАЛАХ СТРУМУ

Осадчук Я.О.
МІКРОЕЛЕКТРОННІ АВТОГЕНЕРАТОРНІ СЕНСОРИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ З ЧАСТОТНИМ ВИХОДОМ