Архів номерів

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Кіба Є.І., Губар В.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕДАЧІ/ОБРОБКИ ДАНИХ У VR-КОНТРОЛЕРАХ

Кононова І.В., Самусь Д.В.
АНАЛІЗ ВАРІАНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО СМАРТ ПАРКІНГУ НА ОСНОВІ БЕЗПРОВОДОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ

Крочак В.І., Яськів В.І.
ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНОГО ПРОПОРЦІЙНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ РАДІОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАВАЧА ГЕЙГЕРА-МЮЛЛЕРА

Могилевич Д.І., Сінько В.В., Тихонов М.В.
МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ З КОМБІНОВАНИМ РЕЗЕРВОМ ЧАСУ

Сакович Л.М., Гиренко І.М.
МІНІМІЗАЦІЯ СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ІЗ КРАТНИМИ ДЕФЕКТАМИ

Semenov A.O., Stalchenko O.V., Prytula M.O., Donskyi O.V.
AMATEUR LOW POWER RADIO FREQUENCY COMMUNICATION DEVICE FOR FM RANGE

Тимченко А.О., Губар В.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ СТРУМОМ НАГРІВАЧА В ТЕРМОРЕГУЛЯТОРАХ

Тимченко К.О., Губар В.Г.
ПРОБЛЕМООРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРОННОГО ГОДИННИКА

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Абрамова А.О.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ПРОЕКТУВАННЯ ІОНООБМІННИХ СИСТЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД У MATLAB

Баженов В.Г., Калениченко Ю.О., Рацебарський С.С.
ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ СТАЛЕВИХ ЗРАЗКІВ СТРУКТУРОСКОПОМ НА БАЗІ ВИЩИХ ГАРМОНІК

Bezugla N.V., Yakovenko I.O., Filippova M.V., Poluektov S.O.
AUTOMATED SYSTEM FOR PHOTOMETRIC IMAGES PROCESSING OF SCATTERING SPOT

Бишевець Г.А., Фуртат С.О., Фуртат О.В., Вишемірська Я.С.
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У МАЛОМУ БІЗНЕСІ

Бунь В.П., Баган Т.Г.
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПАЛАТИ В ЛІКАРНІ

Бурау Н.І., Золотарьов Є.О.
СИСТЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РУХУ БЕЗПІЛОТНИХ ПІДВОДНИХ АПАРАТІВ

Варганова Д.О., Окунькова О.О.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ІДЕЙ ТА РІШЕНЬ, КОМАНДНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-ДОШКИ MIRO

Гнатчук Є.Г., Говорущенко О.О.
РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ МЕДИЧНИХ РІШЕНЬ З ВРАХУВАННЯМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ПІДСТАВ

Горбійчук М.І., Лазорів Н.Т., Когутяк М.І., Лазорів А.М.
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА ПАРАМЕТРАМИ КОМПЕНСАТОРА ПЕРЕХРЕСНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

Грішин М.В., Беглов К.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ КРИТИЧНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ТЕПЛООБМІНУ ПАРОВОГО КОТЛА ВУГІЛЬНОЇ ТЕС ШЛЯХОМ КОНТРОЛЮ ЗОЛЬНОСТІ ВУГІЛЛЯ

Дичка І.А., Терейковський І.А., Дідус А.В., Терейковська Л.О., Бояринова Ю.Є.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ КЛЮЧОВИХ СЛІВ У ГОЛОСОВОМУ СИГНАЛІ

Дичка І.А., Терейковський І.А., Коровій О.С., Терейковська Л.О., Романкевич В.О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСОБІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ ТОНАЛЬНОСТІ ФРАГМЕНТІВ ТЕКСТУ

Дроменко В.Б., Пилипенко Ю.М., Кисельов В.Б.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕКУРСИВНИХ АЛГОРИТМІВ І ФУНКЦІЙ ПО ДЕКІЛЬКОХ ЗМІННИХ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИКЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Дудкін К.В., Іродов В.Ф., Дубровський С.С.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ НИЗЬКОЇ ТЕПЛИЦІ З ТРУБЧАСТИМИ ГАЗОВИМИ НАГРІВАЧАМИ НА ПЕЛЕТАХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОБІГРІВУ

Забуга А.Г.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Завгородній В.В., Завгородня Г.А., Байраковський В.В., Коваль Р.А.
РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИЯВЛЕННЯ СХОЖИХ ПІСЕНЬ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ ЗВУКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Кравченко С.М., Сугоняк І.І., Марчук Г.В., Гришкун Є.О., Венгловська Ю.М.
UML-МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ГРИ В ЖАНРІ ГОЛОВОЛОМКИ

Куликовська Н.А., Тіменко А.В., Костецький Д.В.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ В ПРИМІЩЕННІ

Legeza V.P., Neshchadym O.M.
THE PROBLEM OF FUGITIVE INTERCEPTION ON A PLANE IN THE ONE-DIMENSIONAL VECTOR FIELD OF A MOVING FLUID

Лемешко А.В., Антоненко А.В., Петрик А.В., Миронов С.О.
НЕЙРОМОРФНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Мішура К.А., Павловський О.М.
ВІРТУАЛЬНИЙ ПРИЛАД В СЕРЕДОВИЩІ NI LABVIEW ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СИГНАЛУ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ БЕЗПІЛОТНОГО ОБ’ЄКТА

Мойсеєнко О.В., Гарасимів Т.Г.
ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ПРИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТЕСТ-ПЛАНІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Nikitenko Ye.V., Guida O.G.
ARCHITECTURAL FRAMEWORK FOR THE FUNCTIONALIZATION OF MOBILE APPLICATION FOR IOS BASED ON REACTIVE EXTENSIONS

Оніщенко Т.В., Фоміна А.М.
АНАЛІЗ ТЕПЛОВИХ КАРТ В СУЧАСНИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСАХ ОЦІНКИ ЮЗАБІЛІТІ ІНТЕРФЕЙСІВ ВЕБ-САЙТІВ

Пашковський Б.В., Слабінога М.О.
РОЗРОБКА МІКРО СЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ ІНТЕГРАТОРА ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ ПРОЦЕСУ КОМПРИМУВАННЯ ПРИРОДНЬОГО ГАЗУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Савенко Б.О.
МЕТОД СИНТЕЗУ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РІВНІВ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЧАСТКОВО ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОВМИСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Сербул О.М., Кондратець В.О., Дідик О.К., Ізовіта О.Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ РУДА/ВОДА В КУЛЬОВОМУ МЛИНІ З ЦИРКУЛЮЮЧИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Скрипка К.І., Гуйда О.Г., Омецинська Н.В., Лісовець С.М., Юсипів Т.В.
ВІДДАЛЕНИЙ МОНІТОРИНГ ТА КЕРУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Фуріхата Д.В., Граф М.С.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ