Архів номерів

Том 34 (73). № 3, 2023

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Максимов І.І., Слободянюк В.К., Максимова І.І.
АНАЛІТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ТОЧКИ ФЕРМА-ТОРРІЧЕЛЛІ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОБОТИ

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Сіора О.В., Кагляк О.Д., Шамсутдінова Н.О., Данилейко О.О.
СТВОРЕННЯ МАКЕТНОГО ЗРАЗКА СИСТЕМИ ПОШУКУ МІСЦЯ ЗНАХОДЖЕННЯ ЗВАРНОГО З’ЄДНАННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Павленко В.Я.
ІНДИКАТОРНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЯК ЗАПОРУКА ЯКОСТІ В ПРАКТИЦІ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ: МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Rahulin S.V., Sharabaiko A.N., Lozovskyi V.G.
OPTIMIZATION OF AIRCRAFT BEARING SURFACE BASED ON THE SOLUTION OF COUPLED EQUATIONS

ЕНЕРГЕТИКА

Бєтін Ю.О., Абдулін М.З.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОПКОВИХ ПРОЦЕСІВ У НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПЕЧАХ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Боянівський В.П.
ТЕПЛООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ ВСЕРЕДИНІ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПЛІВКОВИХ ВИПАРНИКІВ ІЗ ГЛАДКИМИ ТРУБАМИ

Волощук В.А., Некрашевич О.В., Богза М.С., Гікало П.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ ТИПУ «ПОВІТРЯ-ВОДА»

Volchyn I.A., Provalov O.Yu., Mokretskyy V.O.
EFFECT OF CATALYTIC FUEL ADDITIVE ON THE EFFICIENCY OF A GAS STEAM BOILER

Климась Р.В., Ніжник В.В., Несенюк Л.П., Середа Д.В.
ДО ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПІД ЧАС ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ГОРІННЯ СИСТЕМОЮ ВОГНЕПЕРЕШКОДЖАННЯ НА МАСЛОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЯХ

Слободянюк М.В., Нікольський В.В., Нікольський М.В.
ОЦІНКА МОДЕЛІ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА СУДНОВОГО СЕРЕДНЬООБЕРТОВОГО ДИЗЕЛЯ

Чорна В.О., Мельник О.Є.
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ БУДІВЛІ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Обушенко Т.І.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФЛОТОЕКСТРАКЦІЙНОГО ВИДАЛЕННЯ ІОНІВ ЦИНКУ З РОЗЧИНІВ

Пилипенко І.В.
ГРАНУЛЬОВАНІ КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ ЛАПОНІТУ ТА АЛЬГІНАТУ НАТРІЮ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ МЕТИЛЕНОВОГО БЛАКИТНОГО З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Пилипенко О.І., Смірнов О.О., Зайцева І.С., Панайотова Т.Д.
ПОВЕДІНКА ТИТАНУ ВТ1-0 В УМОВАХ АНОДНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ У СИСТЕМІ «ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ – ВОДА – HF – NH4F»

Пилипенко Т.М., Єфімова В.Г., Санжаровська В.В., Качоровська О.П.
РОЗРОБКА СКЛАДУ ЗАСОБУ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ ГОЛОВИ ТА ВОЛОССЯМ НА ОСНОВІ ПОЛІФЕНОЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Спасьонова Л.М.
СТВОРЕННЯ ЯКІСНОЇ КЕРАМІКИ З МІСЦЕВОЇ ЛЕГКОПЛАВКОЇ СИРОВИНИ З ВИСОКОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ДО СУШІННЯ

Фроленкова С.В.
ФОРМУВАННЯ КОНВЕРСІЙНИХ МОЛІБДАТНИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ З МЕТОЮ ЇЇ ЗАХИСТУ ВІД АТМОСФЕРНОЇ КОРОЗІЇ. Ч. 1. УТВОРЕННЯ НА СТАЛІ ПЛІВОК З ОКСИДУ МОЛІБДЕНУ (ІV) ШЛЯХОМ ВІДНОВЛЕННЯ МОЛІБДАТІВ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Петраченко Д.О., Дудукова С.В.
ОГЛЯД ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ З ТОЧКИ ЗОРУ ПЕРЕРОБКИ

Святненко Р.С., Маринін А.І., Шевченко О.Ю., Позняк О.М., Літвинчук С.І.
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕДУ РІЗНОГО БОТАНІЧНОГО ТА ОДНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ

ТРАНСПОРТ

Арінушкіна Н.С., Грищенко Т.М.
ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ УКРАЇНИ

Ватуля Г.Л., Ловська А.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ОБШИВКИ ДАХУ ВАГОНА-ХОПЕРА ІЗ КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Doshchenko H.H., Nahovskyi D.A.
MATHEMATICAL MODEL OF STEADY OPERATION OF SHIP ELECTRICAL COMPLEXES

Козенок А.С.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ ТЕРМІНАЛІВ НА ЗАХОДІ УКРАЇНИ ПРИ ЕКСПОРТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВАНТАЖІВ

Колодницька Р.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ПАЛИВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Мельник О.М.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ТА МАНЕВРУВАННЯ СУДНА НА БЕЗПЕКУ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Торопов Б.І., Стрелко О.Г., Грушевська Т.М., Васілова Г.С., Лигун Ю.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ І ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВУЗЛІВ

Трюхан О.М.
ПОЛЬОТИ В УМОВАХ АТМОСФЕРНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

БУДІВНИЦТВО

Кайдаш М.Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ АНАЛІЗУ Й СИНТЕЗУ РІЗНИХ ТИПІВ МЕХАНІЗМІВ

Семичаєвський С.В., Присяжнюк В.В., Осадчук М.В., Якіменко М.Л.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИПРОБУВАНЬ РУЧНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРАБИН