Архів номерів

Том 29 (68). № 4 Частина 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Данова К.В., Малишева В.В.
АНАЛІЗ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОСІБ ІЗ ОБМЕЖЕННЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Колосова Е.П., Ванин В.В., Колосов А.Е.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ ФОРМОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ 2. Моделирование структуры дисперсно-наполненных реактопластов, а также проектирование технологии и оборудования для формования полимерных композитов

МАШИНОЗНАВСТВО

Петров О.В., Козлов Л.Г., Трофимчук М.В.
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ «ЛП-ПОШУКУ» ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ПЕРЕЛИВНОГО КЛАПАНА ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИКА ДЛЯ LS-ГІДРОПРИВОДІВ

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Семенюк В.Ф., Лингур В.Н.
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ МОСТОВОГО ТИПА ОТ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕГРУЗОК

Чайка Д.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ УНІВЕРСАЛЬНИМ ШЛАНГОВИМ БЕТОНОНАСОСОМ

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

Бондаренко А.Г.
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БАРЖ ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДОВГИХ РЕЙОК

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Терещенко Т.О., Ямненко Ю.С., Клепач Л.Є., Лайкова Л.Г., Палій Д.М.
ОГЛЯД ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В MICROGRID

Ямненко Ю.С., Демченко Ю.С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРЕКЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ

ПРИЛАДИ

Кватернюк С.М.
МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІГМЕНТНИХ ПАРАМЕТРІВ ФІТОПЛАНКТОНУ У ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВИКОРИСТАННЯМ КВАДРОКОПТЕРА

Кравченко А.Ю., Терещенко М.Ф.
ТЕРАПЕВТИЧНІ АПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ АРТРОЗУ ГОМІЛКОВО-СТУПНЕВОГО СУГЛОБУ УЛЬТРАЗВУКОМ

Паньков С.Б., Терещенко М.Ф.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ПРОНИКНЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У БІОЛОГІЧНУ ТКАНИНУ ВІД ДІЇ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КОЛИВАНЬ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Євдокименко М.О., Шаповалова А.С.
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ АТАК НА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНУ МЕРЕЖУ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ

Лазебний В.С., Інь Ченлян
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ 802.11n

Семенов А.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНЗИСТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА КИЯШКА-ПІКОВСЬКОГО-РАБІНОВИЧА ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Андрущенко В.Б.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ONLINE РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Бабаков Р.М.
СИНТЕЗ ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ МИКРОПРОГРАММНОГО АВТОМАТА С ОПЕРАЦИОННЫМ АВТОМАТОМ ПЕРЕХОДОВ

Біряк В.В.
РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДУ ВІД ПНТ-4 ДО ПНТ-3 ПО ВИТРАТІ КОНДЕНСАТУ В ГРУПІ ПІДІГРІВАЧІВ НИЗЬКОГО ТИСКУ ЕНЕРГОБЛОКУ 1000 МВТ ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Бойко О.В., Пелих С.В.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕЖИМОМ НАВАНТАЖЕННЯ РЕАКТОРНОЇ УСТАНОВКИ З ВВЕР-1000 З УРАХУВАННЯМ ПАРАМЕТРА ДЕФОРМАЦІЙНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОБОЛОНОК ТВЕЛІВ

Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.
МЕТОДИ Й ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Вовк І.В.
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ КАВІТАЦІЙНОГО ВОДНО-ВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА

Вяткин С.И., Павлов С.В., Романюк C.A.
РЕЙКАСТИНГ ОБЪЕМНЫХ ДАННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗАДАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ

Дмитришин С.С., Давидов В.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОРІННЯ ВУГЛЕВОДНИХ ГАЗІВ У ПАРОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВКАХ ЗА РАХУНОК ЗМІНИ ВІДНОШЕННЯ ПАЛЬНЕ/ПОВІТРЯ

Дуба І.Е.
СУЧАСНА ЦИФРОВА БАГАТОЗВ’ЯЗНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМ КОНТУРОМ – ПОЛОЖЕННЯ ПЛАЗМОВОГО ШНУРА – УСТАНОВКИ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗУ ТОКАМАК

Жученко О.А., Коротинський А.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ У БАГАТОКАМЕРНИХ ПЕЧАХ ВИПАЛЮВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ

Киселёва Н.И., Погребной Я.С., Беглов К.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ СУТОЧНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОМ АЭС С РЕАКТОРОМ ВВЭР-1000

Кисельов Г.Д., Мироненко С.С.
ІНФРАСТРУКТУРА ПЛАТФОРМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Комаров М.Ю., Гончар С.Ф.
АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ЗАХИЩЕНОГО ВУЗЛА ІНТЕРНЕТ ДОСТУПУ

Конушбаєва Т.В.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗНЕВОДНЕННЯ ВОЛОГОЇ ПАРИ ДЛЯ ЕНЕРГОБЛОКУ ВВЕР-1000

Кравченко С.М., Марчук Г.В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ DEVOPS В УПРАВЛІННІ IT ПРОЕКТАМИ

Мацуй А.М., Кондратець В.О.
АНАЛІЗ РОБОТИ КУЛЬОВОГО МЛИНА ПЕРШОЇ СТАДІЇ ПОДРІБНЕННЯ РУДИ ЯК ОБ’ЄКТА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ

Мещеряков Д.В.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Пасічна М.В.
ОПТИМІЗАЦІЙНЕ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ

Пелещишин А.М., Вус В.А., Марковець О.В.
ПОБУДОВА ФОРМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВІРТУАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ ЯК СЕРЕДОВИЩА СОЦІОКОМУНІКАТИВНОГО ПРОТИБОРСТВА

Петросян А.А., Давидов В.О.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЖИВЛЕННЯ ПАРОВОГО КОТЛА ГМ-50

Саць Е.Ф., Саць Т.А., Максимов М.В.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕГУЛЯТОРЕ МОЩНОСТИ РЕАКТОРА ПРИ ПРОГРАММЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПОСТОЯННОЙ СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПЕРВОМ КОНТУРЕ И ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ В АКЗ РЕАКТОРА ПО АКСИАЛЬНОМУ ОФСЕТУ

Саць Т.А., Саць Е.Ф.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕГУЛЯТОРЕ МОЩНОСТИ РЕАКТОРА ПРИ ПРОГРАММЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЯ ВО ВТОРОМ КОНТУРЕ И ПОСТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ В АКЗ РЕАКТОРА ПО АКСИАЛЬНОМУ ОФСЕТУ