Архів номерів

Том 29 (68). № 6 Частина 1, 2018

Титульна сторінка

Зміст журналу

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

Данова К.В.
ОЦІНКА СЕНСОРНИХ ОБМЕЖЕНЬ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В АСПЕКТІ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

МАШИНОЗНАВСТВО

Мартиненко В.Г., Львов Г.І.
ЧИСЕЛЬНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА МІЦНОСТІ АРМОВАНОГО КОМПОЗИТА

Поліщук М.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МОБІЛЬНОГО РОБОТА З ГАЗОВИМ НАКОПИЧУВАЧЕМ ЕНЕРГІЇ

Рудик А.В., Венжега В.І.
ЕФЕКТИВНЕ ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ ЗА РАХУНОК КЕРУВАННЯ КОНТАКТОМ

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Лавінський Д.В., Морачковський О.К.
АНАЛІЗ ДЕФОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКІВ У РАЗІ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА

Єнчев С.В., Таку С.О.
РОЗРОБКА АДАПТИВНОГО НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО РЕГУЛЯТОРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙНИМ ДВИГУНОМ

Olali N.V., Olali M.O., Orukari M., Jumbo E.E.
A MODEL OF COMPRESSOR BLADES CONTAMINATION IN AVIATION GTE IN OPERATION

Щербань А.П., Ларін В.Ю., Маслов В.П., Качур Н.В.
СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЛІТІЙ ПОЛІМЕРНОЇ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ БЕЗПІЛОТНОГО ПОВІТРЯНОГО СУДНА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Голубєва С.М., Морнева М.О., Торопов А.С.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СИСТЕМ ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І ПРИНЦИПІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Кириченко О.С., Білюк І.С., Шарейко Д .Ю., Фоменко А.М., Гаврилов С.О., Бугрім Л .І.
ЧИСЕЛЬНЕ ТРИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ОХОЛОДЖУВАЧА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ

Коваленко М.А., Маляр І.В.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ СТЕНД З МАЛОПОТУЖНИМ ТРИФАЗНИМ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ З КОРОТКОЗАМКНЕНИМ РОТОРОМ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Лисенко О.І., Новіков В.І., Петрова В.М., Гуйда О.Г.
ПРОЦЕДУРА СИНТЕЗУ ТОПОЛОГІЇ БЕЗПРОВІДНОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ МОНІТОРИНГУ ЦІЛЕЙ ІЗ МІНІМІЗАЦІЄЮ ЗАГАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ПЕРЕДАЧІ ВУЗЛІВ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Андрощук Г.В., Пелих C.Н.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ВВЕР-1000 ДЛЯ ПРОГРАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РЕАКТОРА З ПОСТІЙНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ ТЕПЛОНОСІЯ

Биряк В.В.
НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ СУЗ. МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ГРУППЫ ОГРАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ СУЗ НА ЗАЭС

Бланарь П.Г., Улицкая Е.О.
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНТУРА ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

Бойко О.В., Пелих С.В.
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ВВЕР-1000 ДЛЯ ПРОГРАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ РЕАКТОРА З ПОСТІЙНИМ ТИСКОМ ПАРИ ДРУГОГО КОНТУРУ

Бородкіна І.Л., Бородкін Г.О.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Вербицкий В.Г., Полякова Н.П., Татиевский Д.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОГО ДВИЖЕНИЯ АВТОПОЕЗДА ВДОЛЬ ПРОГРАММНОЙ КРИВОЙ

Власюк А.П., Жуковська Н.А., Жуковський В.В., Шендера І.М.
МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ҐРУНТОВИХ МАСИВІВ З УРАХУВАННЯМ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ТА СИЛ ЗВ’ЯЗНОСТІ

Вовк І.В., Беглов К.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПРИ ГЛИБОКИХ ЗБУРЕННЯХ ЗА ЗМІСТОМ ПАЛИВА

Водка О.О., Панаріна О.Д.
РОЗРОБКА МЕТОДІВ КОМП’ЮТЕРНОГО СИНТЕЗУ ТА АНАЛІЗУ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРІАЛІВ НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ

Дмитришин С.С., Давидов В.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОРІННЯ ВУГЛЕВОДНИХ ГАЗІВ У ПАРОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВКАХ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ВІДНОШЕННЯ ПАЛЬНЕ/ПОВІТРЯ

Дуба І.Е., Беглов К.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ПРИ ГЛИБОКИХ ЗБУРЕННЯХ ЗА ТЕПЛОТВОРНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ПАЛИВА

Дубко В.А.
ПЕРВЫЕ ИНТЕГРАЛЫ УРАВНЕНИЙ ИТО СО СЛУЧАЙНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И РАСШИРЕННОЙ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ИТО

Ермаков И.А., Ложечников В.Ф.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ С СИГНАЛОМ ПО РАЗНИЦЕ ТЕМПЕРАТУР В УСТАНОВКЕ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ПАРА ЭНЕРГОБЛОКА ВВЭР-1000 АЭС

Жученко О.А., Хібеба М.Г.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ ВИРОБІВ У РЕЖИМАХ ПІДГОТОВКИ ТА ПРЕСУВАННЯ 149

Кириленко М.В.
РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНИХ НАСТРОЮВАНЬ РЕГУЛЯТОРА РОЗРІДЖЕННЯ В ТОПКОВІЙ КАМЕРІ

Киричек Г.Г., Рудьковський О.Р., Тимошенко В.С.
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ОБЧИСЛЕНЬ

Киселёва Н.И., Погребной Я.С., Беглов К.В.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА АЭС С ВВЭР-1000 В РЕЖИМЕ Н

Киселёва Н.И., Погребной Я.С., Беглов К.В.
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКА АЭС С ВВЭР-1000 В РЕЖИМЕ Т

Климчук В.О., Корнага Я.І.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ НА ВІДЕО ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Конушбаєва Т.В., Беглов К.В.
АСР ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКА АЕС З ВВЕР-1000 ЗА УТРИМАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПЕРШОГО КОНТУРУ ПОСТІЙНОЮ

Лютенко Ю.М., Ложечнікова Н.В.
УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ БАРАБАННОГО КОТЛА ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ГОРЮЧИХ КИСНЕВМІСНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

Мастикаш О.В.
МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНТЕРНЕТУ

Муренко В.В., Дьяков С.О.
CRM-СИСТЕМА ПРОДАЖУ ТА КУПІВЛІ РЕКЛАМНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У “TELEGRAM”

Павленко В.Д., Ломовий В.І.
ПОБУДОВА АПРОКСИМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ У ВИГЛЯДІ ПОЛІНОМА ВОЛЬТЕРРА

Пасєка М.С.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ХМАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ

Петросян А.А., Давидов В.О.
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ПАРОВОГО КОТЛА ГМ-50

Повхан І.Ф.
ПРОБЛЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ДИСКРЕТНИХ ОБ’ЄКТІВ

Портянко Т.М.
ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ВАЛІДАЦІЙНОГО МАЙСТЕР-ПЛАНУ В ПРОЦЕСІ ВАЛІДАЦІЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Портянко Т.М., Кучеренко В.С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ