Архів номерів

Том 30 (69). № 5 Частина 1, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

Бернацький А.В., Шелягін В.Д., Сидорець В.М., Сіора О.В., Шуба І.В., Набок Т.М.
РОЗРОБКА ОБЛАДНАННЯ ТА СТВОРЕННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙІЗ СТАЛЕЙ І СПЛАВІВ В РІЗНИХ ПРОСТОРОВИХ ПОЛОЖЕННЯХ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Бунько В.Я.
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ В РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ ЕНЕРГОСИСТЕМ

Соловей І.М.
ОБРОБКА НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ВИСОКОЧАСТОТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛЯХ

ПРИЛАДИ

Тимчик Г.С., Шевченко В.В., Гурова Т.О.
КЕРУВАННЯ МАГНІТНО-ЛАЗЕРНОЮ ТЕРАПІЄЮ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАМИ

Ткачук А.Г., Добржанський О.О., Коваль А.В., Богдановський М.В.
РОЗРОБКА НОВОГО ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ КОМПЛЕКСУ СТАБІЛІЗАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ

РАДІОТЕХНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Бойко Ю.М., Пятін І.С.
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ УМОВ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ І ДЕЦИМАЦІЇ СИГНАЛІВ НА ЕНЕРГЕТИКУ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З ФАЗОВОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ

Варенко А.М.
АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ПОКРАЩАННЯ КОНТРАСТУ ЗОБРАЖЕНЬ

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКАТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Антонюк Д.С., Вакалюк Т.А., Якобчук А.С., Янчук В.М.
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ФІНАНСАМИ

Борисенко В.Д., Устенко І.В., Устенко А.С.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛІВ ЛОПАТОК ОСЬОВИХ ТУРБОМАШИН ЕЛІПСАМИ ЛАМЕ

Власенко О.В., Єфремов Ю.М., Єфремов М.Ф., Оринчак І.А.
МОТИВАЦІЯ СИСТЕМ ЗІ ШТУЧНИМ РОЗУМОМ

Глухова Н.В., Пісоцька Л.А.
АВТОМАТИЗОВАНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОЯВІВ ПСИХОЕМОЦІЙНОЇ ЛАБІЛЬНОСТІ НА ЗОБРАЖЕННЯХ ГАЗОРОЗРЯДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Голик О.П., Жесан Р.В., Мірошніченко М.С., Ісмаіл Мухаммед
ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ВІД НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ

Деревянко Г.В., Мещеряков В.И.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ СЕТЕЙ

Завгородня Г.А., Корнага Я.І., Мухін В.Є., Завгородній В.В., Базака Ю.А.
МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙНА АВТОМОБІЛЬНИХ ГАЗОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЯХ

Качурівський В.О., Качурівська Г.М.
ПРОГРАМУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМИ НА ВЕБСАЙТІ

Киричек Г.Г., Фалькевич В.Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ FRONT-END ТЕХНОЛОГІЙ

Крісілов В.А., Комлева Н.О., Бурдейний Є.І.
ПРОГРАМНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛ МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Лахно В.А., Осипова Т.Ю., Матус Ю.В.
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ІНФРАЧЕРВОНОГО СУШІННЯ ЗЕРНА

Малахова Д.О.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ВЕНТИЛЯЦИИ ГРУЗОВЫХ ТРЮМОВ ТАНКЕРОВ

Медушевський С.В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЯКОСТІ ВАЛІДАЦІЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Оксанич И.Г.
СИНТЕЗ АРХИТЕКТУРЫ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АГЕНТНОГО ПОДХОДА

Повхан І.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ВИПАДКОВИХ ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇВ ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ

Полушкін Є.М., Беглов К.В.
МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ІЗ ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ «К»

Поляченко А.І.
ПРОСТОРОВА АВТОКОРЕЛЯЦІЯ ТА МЕТОД ОЦІНКИ ЯКОСТІ МРТ-ЗНІМКІВ

Приходько С.Б., Приходько Н.В., Книрiк К.О.
ТРИФАКТОРНЕ НЕЛІНІЙНЕ РЕГРЕСІЙНЕ РІВНЯННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ЗАСТОСУНКІВ У ФАЗІ ПЛАНУВАННЯ

Святний В.А., Мірошкін О.М., Мінаков М.А., Маргієв Г.Е.
ВИКОРИСТАННЯ РОЗПОДІЛЕНОГО ПАРАЛЕЛЬНОГО МОДЕЛЮЮЧОГО СЕРЕДОВИЩАПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

Stepanets O.V., Shram D.О.
APPLICATION OF FAULT-TOLERANT AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS ON THERMAL POWER PLANTS

Струзік В.А., Грибков С.В., Чобану В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ РЕФАКТОРИНГУ В СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЯХ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Терлецький В.О., Давидов В.О.
МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ЕНЕРГОБЛОКУ АТОМНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ІЗ ВВЕР-1000 В РЕЖИМІ «Т»

Хорошевська І.О., Бондар А.В.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ВИДАННЯ «САМОВЧИТЕЛЬ ГРИ НА ФОРТЕПІАНО»

Чирін Д.А., Іродов В.Ф., Чорнойван А.А.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ПЛІВКОВОГО ТИПУ