Архів номерів

Том 30 (69). № 5 Частина 2, 2019

Титульна сторінка

Зміст журналу

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Дворук В.І., Лабунець В.Ф., Борак К.В., Свирид М.М., Бучко І.О.
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ СТАЛІ 65Г, ЗМІЦНЕНОЇ ГАРТУВАННЯМ ПРИ ІНДУКЦІЙНОМУ НАГРІВАННІ

Кравченко В.В., Войтік А.В., Оляднічук Р.В., Ковальчук Ю.О.
МОЛОТОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РОТОРНОГО ПОДРІБНЮВАЧА ГІЛОК

Лаппо І.М., Добришкін Ю.М., Геращенко М.О., Приходько С.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ НА ТЕМПЕРАТУРНИЙ СТАН У ЗОНІ РІЗАННЯ ПІД ЧАС ОБРОБКИ ОТВОРІВ КОМБІНОВАНИМ ОСЬОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ

Ребров О.Ю.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДВОЮВАННЯ ТРАКТОРНИХ ШИН

ЕНЕРГЕТИКА

Кiрсанова В.В.
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА ДЛЯ ТРАНСПОРТУ: ДИЛЕМА СУЧАСНОСТІ

Кочмарський В.З., Гаєвський В.Р., Куба В.В., Соляк Л.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНГІБІТОРІВ НА ВІДКЛАДЕННЯ У ВОДНИХ ТЕПЛОНОСІЯХ

Лавріщев О.О., Новосилецький Ю.Л., Русецька Н.М.
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОВІТРЯНИМИ ВИКИДАМИ З ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Авіна С.І., Привалова Г.С., Коновалова А.А., Пензева І.М.
КОБАЛЬТ-ХРОМ ОКСИДНИЙ КАТАЛІЗАТОР НА СИЛІКАТНОМУ НОСІЇ ОКИСНЕННЯ АМОНІАКУ ДО НІТРОГЕН (ІІ) ОКСИДУ

Анікєєва П.C., Пилипенко О.І.
ВПЛИВ РЕЖИМУ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА ДИНАМІКУ ОКИСЛЕННЯ ПОВЕРХНІ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ Ti6AL4V У РОЗЧИНАХ ФОСФАТНОЇ КИСЛОТИ

Бєлянська О.Р., Біленко Т.Є., Колісник Я.О., Красніков К.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕРОБКИ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ ВІДХОДІВУ ТЕХНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ

Гомеля М.Д., Степова О.В., Камаєв В.С.
РОЗРОБКА ІНГІБІТОРІВ ОСАДКОВІДКЛАДЕНЬ У ВОДАХ З ВИСОКОЮ МІНЕРАЛІЗАЦІЄЮ

Дегтяр М.В., Галкіна О.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯФІЛЬТРАТУ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Майзеліс А.О.
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ МУЛЬТИШАРОВИХ ПОКРИТТІВ(Cu-Sn)1/(Cu-Sn)2 З ПІРОФОСФАТНО-ТРИЛОНАТНОГО ЕЛЕКТРОЛІТУ

Фролова Л.А., Півоваров О.А.
УМОВИ ОТРИМАННЯ МАГНЕТИТУ ПІД ДІЄЮ КОНТАКТНОЇ НЕРІВНОВАЖНОЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЛАЗМИ

ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Болгова Н.В., Галета Ю.С.
ЙОДКАЗЕЇН У ВИРОБНИЦТВІ ПЛАВЛЕНИХ СИРІВ

Дзюба Н.А.
КОМПОЗИЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ МУСІВ БІОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ

Ковальова С.О., Чебаненко Х.В., Гуцало І.В., Коробка Ю.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬУ СОНЯШНИКОВІЙ ОЛІЇ ПІД ЧАС ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

Мироненко Л.С., Тимченко В.К., Перевалов Л.І., Яковлева І.М., Арутюнян Т.В.
АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЛІЇ З НАСІННЯ САФЛОРУ, АДАПТОВАНОГО В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ

Савчук Ю.Ю., Янчик М.В., Усатюк С.І.
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СМУЗІ НА ОСНОВІ НАПОЮ З ЯДЕР ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА З ДОДАВАННЯМ ШПИНАТУ ТА СПІРУЛІНИ

Сподар К.В., Карбівнича Т.В., Лісніченко О.О., Соколова Є.Б.
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА РИБОПЕРЕРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Штепа Є.П., Михайлова К.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИТНОЇ ВОДИ,СОКІВ ТА НАПОЇВ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ОБРОБКИ

ТРАНСПОРТ

Бердниченко Ю.А., Стрелко О.Г., Коробка А.А., Данилюк О.В., Сидоренко О.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Бражник И.Д.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЕНТИЛЯЦИИ ГРУЗОВЫХ ТРЮМОВ ТАНКЕРА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

Кожушко А.П.
СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ РУХУ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ З АГРЕГАТАМИ ЗМІННОЇ МАСИ

Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А., Петриковець О.В., Грушевська Т.М., Круглик М.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЄДИНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Третяк В.М., Оляднічук Р.В., Кравченко В.В., Ковальчук Ю.О., Третяк М.К.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ПРИ РУСІ ТРАКТОРА НА РІЗНИХ ОПОРНИХ ПОВЕРХНЯХ

Фомін О.В., Прокопенко П.М., Бурлуцький О.В., Фоміна А.М.
КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ВАГОНА-ЦИСТЕРНИ З МЕТОЮ ОЦІНКИ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

Шевчук В.В., Кутковецька Т.О.
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОҐРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ У САДІВНИЦТВІ

БУДІВНИЦТВО

Валовой О.І., Єрьоменко О.Ю., Валовой М.О., Волков С.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙ БАЛОК ЗІ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЮ ТА МЕТАЛЕВОЮ АРМАТУРОЮ

Шевченко Т.О., Шевченко А.О., Златковський О.А.
ЗНЕВОДНЕННЯ АНАЕРОБНО СТАБІЛІЗОВАНОГО ОСАДУ КОМУНАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД НА КАМЕРНО-МЕМБРАННОМУ ФІЛЬТР-ПРЕСІ: ПАРАМЕТРИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ

ГЕОДЕЗІЯ

Нестеренко С.Г., Радзінська Ю.Б., Афанасьєв О.В., Касьянов В.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮУ СУЧАСНИХ УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ МІСТ

Рудомаха А.В.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД